yr:start

IKKE OPPDATERT!

Driftsdokumentasjon for yr.no

Her finn du lenker og liknande du kan nytte for å undersøke om feil på yr.no ligg hjå NRK eller Meteorologisk institutt.

Utkast til rutiner for endringshåndtering

Helsesjekk for yr.no

Nettside som testar delar av applikasjonen og tidsbruk. Dersom sidene går sakte, er dette ein god stad å starte feilsøkinga.

Helsesjekk

Rask test for å avgjere om feilen ligg i NRK eller på Meteorologisk institutt

Gå til side på yr.no med avansert kart for Sotra

  • Kjem ikkje sida opp? Då er det problem hjå NRK.
  • Kjem sida opp, men karta manglar? Då er det problem på Meteorologisk institutt.


Gå til XML-fil med punktvarsel

  • Kjem ikkje fila/sida opp? Då er det Locationforecast på Meteorologisk institutt.

Feil på kart

Gå til Bakgrunnskartet på framsida (OBS: Kartet har svært lys gråfarge!)

  • Kjem ikkje kartet opp? Då er det problem med WMS på Meteorologisk institutt.

Dersom lenka fungerer, er det mogleg at feilen ligg i NRK. Fullfør resten av testene på denne sida.

Feil på observasjonar og klimadata

Hentes fra eKlima-webservice:

  • Fungerar ikkje desse URL-ane? Då er det feil med eKlima på Meteorologisk institutt.

Denne feilen kan ha alvorlege konsekvensar for resten av backend-systema, og kan i verste fall ta ned Locationforecast (som så igjen gjer at yr.no ikkje fungerer).

Prognoser, radar, satellitt med meir

http://api.yr.no/weatherapi/documentation

Dersom denne ikkje fungerer, er det feil i Weather-API på Meteorologisk institutt. Dersom denne tenesta er nede, vil ingenting på yr.no fungere.

http://api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.6/?lat=60.10;lon=9.58;msl=70

NB: “/1.6/” kan vera feil, sjå dokumentasjon for “locationforecast” under punktet over.

Gå til http://api.met.no/weatherapi/radar/1.1/?radarsite=rissa;type=animation;width=800 NB: “/1.1/” kan vera feil, sjå over.

Dersom denne ikkje fungerer, er det noko feil med utteikninga av radarbilete på Meteorologisk institutt.

Dersom denne ikkje fungerer, er det noko feil med utteikninga av satelitt på Meteorologisk.

http://api.met.no/weatherapi/geosatellite/1.1/?satellite=global;size=small NB: “/1.1/” kan vera feil, sjå over.

Databasefeil i NRK?

http://www.yr.no/soek.aspx?sted=gvarv

Funkar søket? Om feilmelding her, kan problemet vere intern brannmur mellom sonene i NRK.

Polopoly-feil i NRK?

http://www.yr.no/verdata/

Dette er ei rein Polopoly-side. Om denne sida ikkje kjem opp, er det anten feil i lastbalanserer, Polopoly-front eller Polopoly.

http://yr.no

Framsida på yr.no er ei rein Polopoly-side, men med integrert innhald frå yr-applikasjonen. Feil her kan skuldast mange ting.

Dersom berre fyrste del av sida blir skrive ut (toppstripa kjem opp, men ikkje så mykje meir), er det feil med vêrapplikasjonen. Datavakta i NRK må omstarte vêrapplikasjonen på alle frontservarane. Vent 2-3 minutt mellom kvar servar for å ikkje gje databasen sjokk.

Kontakt

23 04 23 00, tast 1 på dagtid, tast 4 (og vent) på kveldstid.

22 96 31 00

helpdesk@met.no

Redaktør Tom Erik Støwer 95014594
Utviklar Hans-Christian Holm 4150 6847
Utviklar Sigbjørn Trageton 90023227
Journalist Kamilla Pedersen 55275993

e-post til alle i prosjektgruppa hos NRK: yr.noprosjektgrupppe@nrk.no

Applikasjonsdrift Håvard Futsæter 2296 3269 9969 6184
Applikasjonsdrift Siri Spjelkavik 2296 3037
Teknisk prosjektleiar Jan Ivar Pladsen 9366 2291
Kommunikasjon Mai-Linn Finstad 2296 3017 4100 4321
IT-direktør Roar Skålin 2296 3034 4767 2459
Systemeier Jørn Kristiansen 2296 3347

Tekniske spørsmål kan stilles yr-teknisk@met.no Driftsproblemer meldes til yr-driftsmeldinger@met.no


Rutiner

Status

Vi holder statusmøter hovedsaklig hver 14 dag. Agenda settes stort sett på forhånd og releveante prosjektledere og andre ressurspersoner inviteres med etter behov. Vi forsøker nå med 14 dagers sprinter og kort demo på hvert statusmøte. Noe du vil vi skal ta opp? Send e-post til yr-status@met.no

Referater

Prosjekter

Kartvisualisering

Annet

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • yr/start.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)