yr:rutiner:start

Rutiner

Hvem har ansvar for hva på yr.no? Hvordan meldes feil på yr.no? Hvem skal svare på yr.no?

Her skal du finne svar på hvordan du skal gå fram.

1.1 Det oppdages en feil i varsel som ligger ute på yr.no:

Sjekk ut:

 • Det ser ut som modellen har feil ⇒ Be vedkommende legge feilmelding inn i dette skjemaet http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p9qC723R2nTRdMOHSdsBDLw
 • Er det feil på grunn av feil plassering av sted (kan gjelde i utlandet) ⇒ Gå ned på sida “Oversikt”, velg “Se stedet på: Google Kart.” for å se om stedet er riktig plassert. (Ikke ofte feil, men det skjer) = > hvis feil, send e-post til erik.bolstad@nrk.no

1.2 Det oppdages i etterkant at varselet var feil:

Sjekk ut:

 • Mulig at forklaringen ligger i dette?

⇒ Inversjon, vis til artikkel http://www.yr.no/nyheter/1.6396266 ⇒ Utfordringer med vindvarsel http://www.yr.no/om_yrno/1.4946962 ⇒ Vanskelig sommervær http://www.yr.no/nyheter/1.6198346

⇒ Send svar med lenke til artikkelen, eller si at feilen er registrert.

 • Dersom flere melder om samme feil på noenlunde samme tidspunkt, bør vi undersøke det.

⇒ Send informasjon om at flere henvendelser er kommet, noe om innholdet i henvendelsene til knut.helge.midtbo@met.no. Han vil kunne gi svar, som kan sendes tilbake.

1.3 Det oppdages en uoverstemmelse i varselet på yr.no og i andre produkter fra met.no (Værbutikken, met.no eller radio/ TV)

Sjekk ut:

 • Gjelder det Værbutikken?

⇒ Arne Kristensen skal lage et standardsvar. Spørsmål som er mer omfattende sendes til arne.kristensen@met.no

 • Gjelder det SMS-tjenester(kan også være spørsmål om at man ikke vil ha tjenesten lenger)

⇒ Arne Kristensen skal lage et standardsvar. Spørsmål om våre SMS og Proff-SMS-tjenester kan sendes til salg@met.no Gjelder henvendelser spørsmål om vær på SMS, så leverer vi dette kun gjennom tlfnr 1960. Det finnes også andre værtjenester på SMS. Disse er ikke vi leverandør av.

 • Er det henvendelse som gjelder feil på radio/ TV?

⇒ Se standardsvar under Avvik NRK-Tv og yr/oppdateringsfrekvens https://yr.wiki.met.no/doku.php?id=sporsmal-og-svar. Hvis behov for mer svar, send til Met.div. meteorologi@met.no

2.1 Det oppdages en feil i norsk stedsnavn:

Vi oppdaterer kartdatabasen (SSR) fra Kartverket med jevne mellomrom, sist oppdatert januar 2009.

2.2 Det oppdages en feil i utenlandsk stedsnavn/ plassering:

Svar: yr.no benytter Geonames-databasen som hovedkilde for stedsnavn utenfor Norge. Dersom du finner mangler i denne databasen oppfordrer vi til at dette blir registrert på http://www.geonames.org

Det kan ta noe tid (opptil tre måneder) fra et sted blir registrert hos Geonames til denne blir lagt til på www.yr.no (vi oppdaterer basene våre med ujevne mellomrom).

2.3 Det meldes om ønske til endring i stedsnavnsliste – norsk/ utenlandsk

Sjekk ut:

 • Gjelder det ønske om andre stedsnavn i liste?

⇒ Send e-post til Erik Bolstad, erik.bolstad@nrk.no

3.1 Det oppdages en feil i observasjon

 • Dersom en stasjon observerer noe som synes feil, SKAL henvendelsen sendes til klimadata.feilmeldinger@met.no Denne adressen går til de som jobber med klimarutinen på klimaavdelinga.
 • Andre spørsmål omkring stasjonsnettet sendes klima@met.no

3.2 Målestasjon

I dag kommer det alltid tre målestasjoner opp i Norge. Vi viser ingen observasjoner i utlandet.

"Feil" målestasjon dukker opp, dvs den som ikke er nærmest

Sjekk ut:

 • Er valgt sted plassert feil (kan forekomme). Sjekk plassering via Google Kart - funksjon nederst på Oversikt.

⇒ Dersom feil, send e-post til erik.bolstad@nrk.no Svar til bruker: Takk, og si at vi skal rette opp.

3.3 Statistikk-siden er ikke oppdatert

Når statistikken er lite oppdatert er det i 9 av 10 tilfeller at feilen ligger hos NRK. ⇒ Send driftsmelding yr-driftsmeldinger@met.no

Hvordan skjer oppdatering av målestasjonsinformasjon på yr.no: (yr-klima sin oppgave)

 • Vi oppdaterer stasjonsdatabasen kvar natt kl 5. D.v.s. at informasjonen om stasjonane blir oppdatert kvar dag, men at nye stasjonar ikkje blir aktive før vi går inn og definerer at dei skal vere det.
 • Vi gjer ein gjennomgang av stasjonsdatabasen fire gongar i året. Då sender Erik ut e-postar (til yr-klima@met.no), med info om nye stasjonar og kva stasjonar som er aktive og ikkje.
 • Vi kan setje stasjonar aktive/ikkje aktive fortløpande dersom de gjev melding til Erik om det, eventuelt tek vi det når vi har kvartalsgjennomgang.

Sjekk ut:

 • Hva ligger i planene for yr.no?

a) Vi har dette i planene ⇒ Svar til bruker: Ligger på vår arbeidsliste, forventet tidspunkt for prosjektstart (Må ikke være for konkret)

b) Vi har det ikke i planene ⇒ Svar til bruker: Takker for tilbakemeldinger, og lagre ønsket. (Vi jobber med å finne en bedre måte å systematisere tilbakemeldingene).

5.1 Bruker rapporterer om feil på sidene

 • Mulige feil:

a) Radarbilde kommer ikke opp ⇒ Sjekk ut om det er sendt driftsmelding om at radar er nede.

b) Sider er trege ⇒ Beklager, tekniske problemer. Evnt send til yr-driftsmeldinger@met.no dersom du opplever det samme.

c) ”Finner ikke stedet” ⇒ Beklager, tekniske problemer. Send til yr-driftsmeldinger@met.no dersom du opplever det samme.

d) Feil i avanserte kart og animerte kart ⇒ Beklager, tekniske problemer. Send til yr-driftsmeldinger@met.no dersom du opplever det samme.

6.2 Vi oppdager feil på sidene

⇒ Send til driftsmelding@yr.no

7.1 Bruker lurer på hvordan bruke værdata

⇒ Først vis til siden http://www.yr.no/verdata/

 • Spørsmål om XML og java: Svar på de dersom du føler du kan. Hvis ikke, hør om Håvard Larsen kan eller videresend til erik.bolstad@nrk.no
 • Spørsmål om RRS: Kan videresendes erik.bolstad@nrk.no

7.2 Bruker trenger symboler

⇒ Kan hente ut på sida Om symbolene http://www.yr.no/om_yrno/1.1940495

7.4 Forslag til endringer i php- og java-script

7.5 GRIB-filer

Uklart når feilen i GRIB-filene blir rettet. Må bare svare: “Brukere av gratis-programvaren Ugrib forteller om feilmeldinger ved bruk av noen av GRIB-filene. Vi vet dessverre ikke årsaken til disse problemene og har til nå ikke kunnet prioritere å ta tak i dette.”

⇒ Alle spørsmål om GRIB-filer videresendes til rebecca.rudsar@met.no med kopi til jan.ivar.pladsen@met.no. MEN de svarer ikke på mailene dersom dette ikke blir spesifisert fra dere

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • yr/rutiner/start.txt
 • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
 • (external edit)