User Tools

Site Tools


yr:fakta_om_yr.no

Oppdatert: 24.06.09

Hvilke modeller bruker yr.no - landvarsel

 • Korttidsvarsel innenfor Hirlam8 området: Hirlam8 (Hirlam4 for vind). Temperaturen korrigeres i kystsoner i Norge for å hindre for stort havbidrag. Temperaturen korrigeres også adiabatisk basert på høydemodell for Norge.
 • Korttidsvarsel utenfor Hirlam8 området: ECMWF deterministisk
 • Langtidsvarsel: ECMWF EPS og deterministisk (beregningsmetode for sannsynlighetsvarsel - se http://www.yr.no/informasjon/1.6498765

Oppdateringstidspunkt:

 • Korttidsvarsel i Hirlam8 området: ca kl 05.00 og 17.00
 • Korttidsvarsel utenfor Hirlam8 området: ca. kl. 09.15 og kl 21.15
 • Langtidsvarsel: ca kl 11.15 og 23.15.

(Denne informasjonen kommer opp i boks ved hvert varsel. Tidene over er alle i norsk tid. På yr gis alle tidsangivelser i lokal tid for det stedet du ser på)

Hvilke modeller bruker yr.no - havvarsel

 • Oslofjord300m
 • Nordic4KM
 • Artic20KM

Oppdateringstidspunkt:

 • Oslofjord300 - en gang i døgnet, ca kl 0800
 • Nordic4KM - to ganger i døgnet - ca kl 0800 og

Hvilke tidspunkt gjelder symbolene/ temperatur/ vindvarsel for - landvarsel

 • Forsiden: Dag 1 på forsida bruker algoritme for statisk kart i kombinasjon med egen regel. Dag 2 og 3 bruker kvartdøgnsvarsel.
 • Regionsidene: kvartdøgnsalgoritmen
 • Oversikt:

Symbol - Forventet værtype i seks timersperioden.

Temperatur og vindvarsel - er for det første tidspunktet

 • Time for time:

Symbol - meteogrammet: for to-timers perioden; (detaljert) time-for-time: for en time.

Temperatur og vindvarsel - meteogrammet: for to-timers perioden; (detaljert) time-for-time: for en time.

yr/fakta_om_yr.no.txt · Last modified: 2010-03-23 09:08:34 by kristing