User Tools

Site Tools


forskerforbundet:start

Forskerforbundets lokallag ved met.no

Lokallagsstyret

  • Jo Asplin (leder)
  • Gunnar Livik (nestleder)
  • Terje Alsvik Walløe (kasserer)
  • Ragnhild Nordhagen (sekretær)
  • Thomas Lavergne (styremedlem)

NB: Disse sidene er tildels utdaterte og ufullstendige. Dette vil bli rettet opp i løpet av kort tid. Eventuelle spørsmål og innspill kan rettes til styret.

Organisering

Råd og utvalg

Lønnsoppgjør

Saker

Klubbene

Klubb Navnerom Leder e-post ***
=======================================================================================================================
Bergen Bergen klubben Haldis Berge Klubbstyre Bergen
Oslo MetKlim Oslo Metklim Håkon Mjelstad Klubbstyret Metklim
Oslo FoU/IT Oslo FoU/IT Klubben Eivind Støylen Klubbstyret Oslo FoU/IT
Tromsø Tromsø klubben Anita Ager-WickKlubbstyret Tromsø


Les om hvorfor Osloklubben er blitt splittet

forskerforbundet/start.txt · Last modified: 2018-08-21 15:00:07 by terjeer