User Tools

Site Tools


forskerforbundet:start

Forskerforbundets lokallag ved met.no

Lokallagsstyret

Organisering

Råd og utvalg

AMU
Tillsettingsråd_2012

Tilsettingråd 2016-17: https://blest.met.no/intranett/praktisk-for-ansatte/_attachment/10176?_ts=157d6f08685

Håndbok i tilsettingssaker og intervjuveiledning finnes på R:HR\Tilsetting\

Forhandlingsdelegasjon 2012

Lønnsoppgjør

Saker

Klubbene

Klubb Navnerom Leder e-post ***
=======================================================================================================================
Bergen Bergen klubben Haldis Berge Klubbstyre Bergen
Oslo MetKlim Oslo Metklim Håkon Mjelstad Klubbstyret Metklim
Oslo FoU/IT Oslo FoU/IT Klubben Jo Asplin Klubbstyret Oslo FoU/IT
Tromsø Tromsø klubben Klubbstyret Tromsø


Les om hvorfor Osloklubben er blitt splittet

forskerforbundet/start.txt · Last modified: 2017-03-07 15:12:09 by terjeer