User Tools

Site Tools


forskerforbundet:start

Forskerforbundets lokallag ved met.no

Lokallagsstyret

  • Jo Asplin (leder)
  • Gunnar Livik (nestleder)
  • Terje Alsvik Walløe (kasserer)
  • Ragnhild Nordhagen (sekretær)
  • Thomas Lavergne (styremedlem)

NB: Disse sidene er tildels utdaterte og ufullstendige. Dette vil bli rettet opp i løpet av kort tid. Eventuelle spørsmål og innspill kan rettes til styret.

Organisering

Råd og utvalg

AMU
Tillsettingsråd_2012

Tilsettingråd 2016-17: https://blest.met.no/intranett/praktisk-for-ansatte/_attachment/10176?_ts=157d6f08685

Håndbok i tilsettingssaker og intervjuveiledning finnes på R:HR\Tilsetting\

Forhandlingsdelegasjon 2012

Lønnsoppgjør

Saker

Klubbene

Klubb Navnerom Leder e-post ***
=======================================================================================================================
Bergen Bergen klubben Haldis Berge Klubbstyre Bergen
Oslo MetKlim Oslo Metklim Håkon Mjelstad Klubbstyret Metklim
Oslo FoU/IT Oslo FoU/IT Klubben Jo Asplin Klubbstyret Oslo FoU/IT
Tromsø Tromsø klubben Anita Ager-WickKlubbstyret Tromsø


Les om hvorfor Osloklubben er blitt splittet

forskerforbundet/start.txt · Last modified: 2018-05-29 13:21:44 by joa