User Tools

Site Tools


yr:oppdateringsfrekvens

Oppdateringsfrekvens av data

En oversikt over hvordan oppdatering av de ulike datatypene til yr foregår.

Klimadata

webcache på met.no

Klimadata lagres i webcache i 37 minutter fra de blir etterspurt. Dataene blir deretter lastet inn igjen neste gang de er etterspurt (ingen pre-seeding av cache). Om en forespørsel til eklima bruker mer enn 3 sekund vil cache avbryte forespørslene og returnere 503.

api.met.no

Dataene som leveres ut via api.met.no distribueres til serverne i tre ulike takter:

  • modelldata, så fort de er klare. Grunnet store datamengder så vil dette ta litt tid
  • radardata og webkamera, fortløpende hvert minutt (dmzopdata_quick)
  • resten, fortløpende av jobb som kjører hvert femte minutt (dmzopdata). Dersom jobben bruker mer enn fem minutter på en kjøring pga. store datamengder vil den bli restartet så fort den er ferdig.

Når et datasett er distribuert ut, blir produktene basert på dette datasettet slettet fra webcachen. Unntak fra dette:

Tekstvarsel

Blir liggende i webcache i mellom 5 og 7 minutter (tilfeldig valgt). Obs-varsler og ekstremvarsler ligger i 2-3 minutter.

Punktvarsler (Locationforecast)

Blir slettet fra cache rundt hver hele time, men det kan ta inntil 5 minutter før alle punkter er slettet fra cache. I tillegg slettes cachen når modellkjøringer er ferdig, også den tømmingen er spredd ut over noen minutter.

yr/oppdateringsfrekvens.txt · Last modified: 2010-05-12 15:24:37 by havardf