User Tools

Site Tools


yr:fakta_om_yr.no_-_modeller_-_oppdateringstidspunkt

Oppdatert: 24.06.09

Hvilke modeller bruker yr.no - landvarsel

Oppdateringstidspunkt:

  • Korttidsvarsel: ca kl 05.00 og 18.00
  • Langtidsvarsel: ca kl 12.00 og 23.15

(Denne informasjonen kommer opp i boks ved hvert varsel)

Hvilke modeller bruker yr.no - havvarsel

  • Oslofjord300m
  • Nordic4KM
  • Artic20KM

Oppdateringstidspunkt:

  • Oslofjord300 - en gang i døgnet, ca kl 0800
  • Nordic4KM - to ganger i døgnet - ca kl 0800 og
yr/fakta_om_yr.no_-_modeller_-_oppdateringstidspunkt.txt · Last modified: 2009-06-24 12:41:04 by kristing