Liste over avhengigheter til yr.no

Lister opp alle produktene og tjenestene som yr.no benytter. Hvert produkt/tjeneste plassere i en av tre nivå: MÅ, BØR og KAN. Disse nivåene beskriver hvor viktig en tjeneste eller et produkt er for at yr.no skal fungere.

Om denne tjenesten/produktet feiler skal yr ikke varsel komme opp på yr.no og det skal være med feilmelding( helst automatisk ) av noe slag til bruker.

Produkter/tjenester med dette nivået skal overvåkes for tilgjengelighet og korrekthet.

Om tjeneste/produkt feiler skal det være en rutine for å legge ut feilmelding om at det mangler data. Meldingen bør ligge nær der varselet burde vært.

Produkter med dette nivå skal overvåkes manuelt/automatisk.

Mangler produkt/tjeneste skal det fikses ved første anledning. Skal ikke påvirke yr mer enn at akkurat dette produktet mangler. Ikke nødvendigvis overvåket, men om feilen vedvarer over lang tid bør en feilmelding legges ut.

locationforecast

 • korttidsvarsel( dvs. tidsserie for ⇒ 48 timer ) for Norge med temperatur, nedbør, vind og symbol. Tidsoppløsning må være 1 time for de første 42 timene. Tidsoppløsning KAN være 3 og 6 timer etter 42 timer.
 • langtidsvarsel: BØR være med. Alt etter korttidsvarselet kan falle bort og likevel vise varsel på yr.no.
 • Når vi først viser langtidsvarsel må alt være med. Langtidsvarselsiden skal være blank hvis ikke både probabilityforecast og langtidsvarseldelen av locationforecast er tilgjengelig.

textforecast

 • ekstremværvarsel

textlocation

 • flom
 • obsvarsel
 • kuling

radar

geosatellite

probabilityforecast

oceanforecast

uvforecast

mountaineasterobservations

audioforecast

seasonforecast

sunrise

polarsatellite

gribfiles

errornotifications

wscache.met.no

 • All data fra denne tjenesten er på nivå KAN.

wms: webcache.oslo.dnmi.no/verportal

 • All data fra denne tjenesten er på nivå KAN.

symbol.nrk.no

 • værsymboler

fil.nrk.no

 • Flash

Database

 • stedsnavn
 • tekster

Polopoly

 • Artikler

Pollenvarsel

 • Leveres av NAAF.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • yr/avhengigheter_til_yr.no.txt
 • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
 • (external edit)