User Tools

Site Tools


kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode

Parametere i Kvalobs-databasen

(versjon 3.15.0)

Meldingselementene i SYNOP, METAR, SHIP, i meldinger fra AVS, og utvalgte tilleggsparametere fra maritime automatstasjoner (format DF22) mottatt hvert 10. minutt for sanntidskontroll.

KodeParameterdefinisjon Kvalobsnummer
AABarografkurvens forløp de siste tre timer, WMO-kode ett siffer 001
BATBatterispenning, volt 281
BISjøis kalvet fra bre, WMO-kode ett siffer 002
BTAntall minutter bladfuktighet i timen (Landbruks-parameter) 003
CC1Skytype nederste skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS1, NS1) 305
CC2Skytype andre skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS2, NS2) 306
CC3Skytype tredje skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS3, NS3) 307
CC4Skytype fjerde skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS4, NS4) 308
CHSkytype høye skyer, WMO-kode ett siffer 022
CIKonsentrasjon av sjøis, WMO-kode ett siffer 004
CLSkytype lave skyer, WMO-kode ett siffer 023
CMSkytype mellomhøye skyer, WMO-kode ett siffer 024
DAVindretning nåverdi, vektoriell i grader (tilhører FA) 096
DD (†)Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF) 061
DD_02Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF_02) 062
DGVindretning, vektoriell i grader (tilhører FG) 063
DG_010Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_010) 077
DG_1Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_1) 078
DG_6Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_6) 079
DG_12Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_12) 080
DIRetning til nærmeste sjøiskant, WMO-kode ett siffer 006
DDMVindretning, vektoriell i grader (tilhører FM) 064
DVR_010NVariabel vindretning siste 10 minutter, nedre grense i grader 069
DVR_010XVariabel vindretning siste 10 minutter, øvre grense i grader 070
DVR_02NVariabel vindretning siste 2 minutter, nedre grense i grader 309
DVR_02XVariabel vindretning siste 2 minutter, øvre grense i grader 310
DVVDårligste siktretning, grader (tilhører VV) 071
DVXBeste siktretning, grader (tilhører VX) 072
DW1Retning av dønningssystem 1 (tilhører HW1) 065
DW2Retning av dønningssystem 2 (tilhører HW2) 066
DXVindretning, vektoriell i grader (tilhører FX) 067
DX_1Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_1) 073
DX_3Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_3) 074
DX_6Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_6) 075
DX_12Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_12) 076
E Markas tilstand, WMO-kode to siffer, tilsv. BUFR 020062 129
EM (†)Markas tilstand, WMO-kode ett siffer 007
ESIstykkelse på fartøy eller plattform ved observasjonstida i cm. 101
EV_1Fordampning fra fri vannflate, siste time i mm. 102
EV_24Fordampning fra fri vannflate, siste 24 timer i mm. 103
FAVindhastighet nåverdi, m/s 097
FFVindhastighet, 10 minutt nåverdi, m/s 081
FF_02Vindhastighet, 2 minutt nåverdi, m/s 082
FGVindhastighet, maks. 3 sek. gust siden forrige hovedobservasjon, m/s 083
FG_010Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen, m/s 084
FG_1Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste time, m/s 090
FG_6Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 6 timer, m/s 091
FG_12Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 12 timer, m/s 092
FG_XVindhastighet, maks. 3 sek. gust, vilkårlig periode, m/s 094
FMVindhastighet, middel av 60 minuttverdier, m/s 085
FXVindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siden forrige hovedobservasjon, m/s 086
FX_1Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste time, m/s 087
FX_3Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 3 timer, m/s 095
FX_6Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 6 timer, m/s 088
FX_12Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 12 timer, m/s 089
FX_XVindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel, vilkårlig periode, m/s 093
HHHøyde til høyeste skybase i meter 054
HL (†)Høyde til første skybase, nedre intervallgrense i meter 055
HLNMinste målte høyde til 'første' skybase i meter, over én time 056
HMHøyde til mellomste skybase i meter 057
HS1Skyhøyde nederste skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC1, NS1) 301
HS2Skyhøyde andre skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC2, NS2) 302
HS3Skyhøyde tredje skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC3, NS3) 303
HS4Skyhøyde fjerde skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC4, NS4) 304
HWVindbølgenes høyde visuelt observert, meter 131
HW1Høyde av dønningssystem 1, meter 132
HW2Høyde av dønningssystem 2, meter 133
HWAVindbølgenes høyde målt ved instrument, meter 134
IRViser om nedbørgruppe er oppgitt i meldingen, ett siffer 009
IXViser om værgruppe er oppgitt i meldingen, ett siffer 010
ITRAntall 6-timers perioder som omfatter den målte nedbørmengde 012
ITZTidsangivelse for maksimal middelvind, WMO-kode ett siffer 013
MDIRFartøyets midlere kurs siste tre timer, WMO-kode ett siffer 403
MLATFartøyets posisjon, breddegrader desimalt 401
MLONFartøyets posisjon, lengdegrader desimalt 402
MSPEEDFartøyets midlere fart siste tre timer, WMO-kode ett siffer 404
NH (†)Mengden av alle lave skyer eller mengden av mellomhøye skyer hvis det ikke forekommer lave skyer 014
NN (†)Samlet skydekke, WMO-kode ett siffer 015
NS1 (†)Skydekke i nederste skylag (tilhører CC1, HS1), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC1, HS1) 025
NS2Skydekke i andre skylag (tilhører CC2, HS2), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC2, HS2) 026
NS3Skydekke i tredje skylag (tilhører CC3, HS3), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC3, HS3) 027
NS4Skydekke i ett skylag (tilhører CC4, HS4), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC4, HS4) 028
OCT_1Solcellenes aktive ladingsperiode siste time 282
OCT_24Solcellenes aktive ladingsperiode siste 24 timer 283
OT_1Soltid, antall minutter siste time 121
OT_24Soltid, antall minutter siste 24 timer 122
PBTrykk, manuelt avlest barometer, nåverdi 171
PHTrykk, QNH, nåverdi. (Trykket redusert til havets nivå etter ICAO standard) 172
POTrykk, QFE, ett minutt nåverdi. (Trykket i stasjonsnivå) 173
POMTrykk, QFE, middel i timen 174
PONTrykk, QFE, minimum timeverdi 175
POXTrykk, QFE, maksimum timeverdi 176
PPTrykktendens, 3 timer differanse, absoluttverdi 177
PRTrykk, QFF, nåverdi, i hPa (Trykket redusert til havets nivå m/luft.temperatur nå) 178
PWVindbølgenes periode visuelt observert, sekund. 151
PW1Periode av dønningssystem 1, sekund 152
PW2Periode av dønningssystem 2, sekund 153
PWAVindbølgenes periode målt ved instrument, sekund 154
QAStråling, albedo, siste time QR/QO ( forholdstall ) 191
QBBakgrunnslys, nåverdi 10 minutt middel 192
QBMBakgrunnslys, timemiddel 193
QBNBakgrunnslys, minimum minuttverdi i timen 194
QBXBakgrunnslys, maksimum minuttverdi i timen 195
QDStråling, diffus, “akkumulert” siste time, i Wh/m2 196
QEStråling, total, “akkumulert” siste time, i Wh/m2 197
QLStråling, langbølget, “akkumulert” energi siste time, i Wh/m2 198
QLXStråling, langbølget, største minutt siste time, i Wh/m2 199
QOStråling, global, “akkumulert” energi siste time, i Wh/m2 200
QOXStråling, global, største minutt siste time, i Wh/m2 201
QRStråling, reflektert, “akkumulert” siste time, i Wh/m2 202
RANedbør, totalt bøtteinnhold i mm. 104
RINedbørintensitet, maksimal fluks over 1 minutt innenfor en gitt observasjonsperiode, mm/h. 127
RR_01Nedbørintensitet 1 min akkumulert i mm. 105
RR_1Nedbør, tilvekst siste time i mm. 106
RR_2Nedbør, tilvekst siste to timer i mm. 119
RR_3Nedbør, tilvekst siste tre timer i mm. 107
RR_6Nedbør, tilvekst siste seks timer i mm. 108
RR_9Nedbør, tilvekst siste ni timer i mm. 120
RR_12Nedbør, tilvekst siste tolv timer i mm. 109
RR_15Nedbør, tilvekst siste femten timer i mm. 125
RR_18Nedbør, tilvekst siste atten timer i mm. 126
RR_24Nedbør, tilvekst siste 24 timer i mm. 110
RR_XNedbør, tilvekst vilkårlig periode i mm. 117
RSEndring i ising på fartøy eller plattform, WMO-kode ett siffer 017
RT_01Nedbørtid siste minutt, antall minutter (eg. boolsk parameter) 128
RT_1Nedbør, antall minutter siste time 123
RT_24Nedbør, antall minutter siste 24 timer 124
RWSmeltevannsum siste time, mm 115
RWASmeltevannsum totalt innhold, mm 116
RXNedbør, maksimalt minuttsintensitet i mm/minutt, siste time 111
SA (†)Snødybde, nåverdi, totalt fra bakken i cm. 112
SD (†)Snødekke, nasjonal kode ett siffer 018
SGSjøgang, WMO-kode ett siffer 019
SIUtviklingsstadium av sjøis, WMO-kode ett siffer 020
SS_1Snødybde tilvekst siste time i cm. 113
SS_24Snødybde tilvekst siste 24 timer i cm. 114
TATemperatur, i °C, nåverdi 211
TAKKalmanfiltrert temperatur, °C 247
TAMTemperatur i °C, timemiddel 212
TANTemperatur i °C, minimum siste time 213
TAN_12Temperatur i °C, minimum minuttverdi siste 12 timer 214
TAN_24Temperatur i °C, minimum siste 24 timer 251
TAN_XTemperatur i °C, minimum minuttverdi, vilkårlig periode 248
TAXTemperatur i °C, maksimum siste time 215
TAX_12Temperatur i °C, maksimum minuttverdi siste 12 timer 216
TAX_24Temperatur i °C, maksimum siste 24 timer 252
TAX_XTemperatur i °C, maksimum minuttverdi, vilkårlig periode 249
TDDuggpunktstemperatur i °C, nåverdi. 217
TDMDuggpunktstemperatur i °C, timemiddel 218
TDNDuggpunktstemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen 219
TDXDuggpunktstemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen 220
TGGresstemperatur i °C, nåverdi. 221
TGMGresstemperatur i °C, timemiddel 222
TGNGresstemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen 223
TGN_12Gresstemperatur i °C, minimum minuttverdi siste 12 timer 224
TGXGresstemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen 225
TJJordtemperatur ved 10 cm i °C, nåverdi 226
TJMJordtemperatur ved 10 cm i °C, timemiddel 227
TNTMinimumstermometerets topp i °C 228
TPBarometertemperatur i °C 229
TRTemperatur i °C, Rullebane, nåverdi i 1 minutt. 230
TRMTemperatur i °C, Rullebane, timemiddel 231
TRNTemperatur i °C, Rullebane, minimum minuttverdi i timen 232
TRXTemperatur i °C, Rullebane, maksimum minuttverdi i timen 233
TSSnøtemperatur i °C, nåverdi. 234
TSMSnøtemperatur i °C, timemiddel 235
TSNSnøtemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen 236
TSXSnøtemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen 237
TVTemperatur veibane i °C, nåverdi. 238
TVMTemperatur veibane i °C, timemiddel 239
TVNTemperatur veibane i °C, minimum minuttverdi i timen 240
TVXTemperatur veibane i °C, maksimum minuttverdi i timen 241
TWSjøtemperatur i °C, nåverdi. 242
TWFVanntemperatur i °C, nåverdi. Ferskvann. 250
TWMSjøtemperatur i °C, timemiddel 243
TWNSjøtemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen 244
TWXSjøtemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen 245
TXTMaksimumstermometerets topp i °C 246
UHManuelt avlest hygrometerverdi i % 261
UURelativ fuktighet i %, nåverdi. 262
UMRelativ fuktighet i %, timemiddel 263
UNRelativ fuktighet i %, minimum minuttverdi i timen 264
UXRelativ fuktighet i %, maksimum minuttverdi i timen 265
V1Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, første forekomst 031
V2Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, andre forekomst 032
V3Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst 033
V4Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, første forekomst 034
V4SStyrke i været (tilhører V4) 035
V5Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, andre forekomst 036
V5SStyrke i været (tilhører V5) 037
V6Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst 038
V6SStyrke i været (tilhører V6) 039
V7Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, fjerde forekomst 040
VMORMOR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme) 271
VRRVR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme) 272
VVSynsvidde, nedre intervallgrense i meter 273
VXSikt i beste retning, meter (tilhører DVX) 275
VZVertikal sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme) 274
WA1Været siden forrige observasjon, automatisk målt, første forekomst, WMO-kode 4531 047
WA2Været siden forrige observasjon, automatisk målt, andre forekomst, WMO-kode 4531 048
WAWAVæret ved observasjonstiden, automatisk målt, WMO-kode 4680 049
WDMTMidlere bølgeretning i grader 068
WHMAXHøyde på den høyeste individuelle bølgen i meter 135
WHM0Estimat av Hs fra spektret i meter 136
WH13Gjennomsnitt av den høyeste tredel av bølgene i en måleserie i meter 137
WLVannstand relatert til laveste astronomiske tidevann, middelverdi i meter 138
WTHMAXPerioden til den høyeste bølgen i sekund 155
WTMAXMaksimal bølgeperiode i sekund 156
WTPPerioden som svarer til maksimum i spektret i sekund 157
WTP2Perioden til sekundært maksimum i spektret i sekund 158
WTSMidlere periode av den høyeste tredjedel av bølgene i en måleserie i sekund 159
WTZMidlere periode av individuelle bølger i sekund 160
WWVæret ved observasjonstida. WMO-kode to siffer. 041
W1Været siden forrige hovedobservasjonstid. WMO-kode ett siffer, første forekomst 042
W2Været siden forrige hovedobservasjonstid. WMO-kode ett siffer, andre forekomst. 043
X1WDTilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, første forekomst 044
X2WDTilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, andre forekomst 045
X3WDTilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, tredje forekomst 046
XISÅrsak til ising på fartøy eller plattform, WMO-kode ett siffer 011
ZISjøisforhold i øyeblikket og utviklingen de siste 3 timer, WMO-kode ett siffer 021

KodeParameterdefinisjon Kvalobsnummer
signatureObservatørens forbokstaver, to tegn 1000
TEXTEnhver tekst som ikke er definert på annen måte 1001
KLSTARTObservasjonsintervallets starttid, 12 siffer YYYYMMDDHHmm 1021
KLOBSObservasjonstidspunkt, 12 siffer YYYYMMDDHHmm 1022
KLFGKlokkeslett for FG, 4 siffer HHmm 1025
KLFXKlokkeslett for FX, 4 siffer HHmm 1026
WWB1Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, første forekomst 1039
WWB2Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, andre forekomst 1040
WWB3Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, tredje forekomst 1041
WWCAVOKGenerell værindikator, METAR-kode to tegn 1042

(†) Spesielle verdier

ParameterKVALOBS-databasenHQC-presentasjonKLIMA-databasen
NN=999-3
NH=999-3
NS1=999-3
HL=X-3x-3
SA=997000
SA=998-1blank-1
SA=999-3-3-3
SA=ikke snødybde-1blank-1
SD=ikke snødekke-1blank-1
DD=99-3X – ○*)/-3-3
EM=ikke meldt-1-1-1
RR=X o.l.-1blank-1

*) Ringen ○ betyr stasjonsring og strekene – er vindretning som alltid plottes mot vest, med bokstaven X i spissen.

RR=0 betyr ikke målbar nedbør (men observert nedbør) for manuelle værstasjoner, tørt eller ikke målbar nedbør for automatstasjoner (kan ikke skille).

Parameterlisten tar utgangspunkt i DNMI-dokumentet “Navnekonvensjon for måleparametere fra automatstasjoner, manuelle observasjoner, eller en kombinasjon av disse” datert 11. juni 1999.
Noen få parameterkoder er endret:
Nedbørsintensiteten RI_00 til RI_59 er i KVALOBS endret til RR, mens RR kalles i KVALOBS for RR_1;
Siktparameteren VV er i KVALOBS observert synsvidde lagret som nedre intervallgrense i meter. Siktparameteren VV i notatet fra 1999 er i KVALOBS gitt parameterkoden VMOR.

Det er lagt til noen utvalgte parametere fra maritime observasjoner av havbølger og hav is. Framtidige utvidelser vil være begrenset til parametere som er definert innenfor WMOs BUFR-format.

Muligheten for å rapportere parallelle målinger av samme parameter ved samme stasjon er i KVALOBS ivaretatt ved at data.sensor kan ha ulike verdier, til erstatning for den eldre løsningen å gi parameterkoden et tilleggsledd.

KVALOBS-nummerne grupperer parameterene omtrentlig etter slektskap i værelement. Nummerne vil være systeminterne for KVALOBS og vil normalt ikke være synlig i utskrifter eller i skjermbilder.

Parametergruppene er:

 • Kodeverdier 001-028 og 301-308
 • Værkoder 031-049
 • Høyde av skyer 054-057
 • Retninger 061-080
 • Hastigheter 081-095
 • Nedbørmengder o.l. 101-118
 • Elementers varighet 121-124
 • Hav og havbølger 131-138 og 151-160
 • Lufttrykk 171-178
 • Stråling 191-202
 • Temperaturer 211-250
 • Luftfuktighet 261-265
 • Synsvidde 271-275
 • Stasjonsstatusparametere 281-283
 • Meldingens kringinformasjon 401-404
 • Tekstparametere 1000-1042

Endringer:

8. oktober 2002, versjon 1.1:

( Fjernet V2, V3, V4, V5, V6, V7 W2, X2WD, og X3WD ).

26. november 2002, versjon 1.2:

Gjeninnført V4, været siden forrige hovedobservasjon.

15. januar 2003, versjon 1.3:

Lagt til tekstparametere fra nummer 1000: signature, TEXT, WWB, WWCAVOK
Lagt til parameterne V4S, DDVRBN, DDVRBM, DVV, VVX, DVX.

24. mars 2003, versjon 1.4:

Endret parameternavn: DVRBDN, DVRBDX. Endret parameternavn W, XWD.

27. mars 2003, versjon 1.5:

Level gjelder bare i den fysiske vertikalaksen. Lagt inn i igjen alle tidligere fjernede parameter og opprettet nye parametere i henhold til dette: V5S, V6S, NS1, NS2, NS3, NS4, HS1, HS2, HS3, HS4, CC1, CC2, CC3, CC4, WWB1, WWB2, WWB3.
Skiftet nummer på WA_01, WA_15, WA_60 til 047-049.

16. april 2003, versjon 2.0:

Lagt til KLFG, KLFX, RW, RWA, TAK, WA1, WA2, WAWA.
Endret RR_01, RR_03, RR_06 til RR_1, RR_3, RR_6. Endret FG_10 til FG_010. Endret UUM, UUN, UUX, VVX, IIR, IIX til UM, UN, UX, VX, IR, IX.

3. juni 2003, versjon 3.0:

Lagt til KLSTART, KLOBS, FG_3, FG_6, FG_12, FX_3, FX_6, FX_12.
Endret RR til RR_01.

29. august 2003, versjon 3.1:
Lagt til RR_X.

18. september 2003, versjon 3.2:
Lagt til FG_X, FX_X, TAN_X, TAX_X.

9. oktober 2003, versjon 3.3:
Endret EV, OT, RT, SS til EV_1, OT_1, RT_1 og SS_1.
Presisert definisjonen av PP og UH.

3. mars 2004, versjon 3.4:
Endret definisjonen av FG og FX.
paramid 87 endret fra FX_3 til FX_1. paramid 90 endret fra FG_3 til FG_1. Definisjonene endret tilsvarende.

5. mai 2004, versjon 3.5:
Lagt til forklaring av spesielle verdier i egen tabell.

2. juli 2004, versjon 3.6:
Lagt til MDIR, MLAT, MLON, MSPEED.

27. august 2004, versjon 3.7:
Fjernet KLFG, KLFX som nummer 125, 126. Lagt til KLFG, KLFX som 1025, 1026.

18. oktober 2004, versjon 3.8:
Endret IS til XIS.
Endret den spesielle verdien ev RR=X o.l. fra null til -1.

30. mai 2005, versjon 3.9:
Lagt til RR_010, RR_2, RR_9, RR_15 og RR_18.

10. oktober 2005, versjon 3.10:
Lagt til FX_3 og TWF.

21. november 2005, versjon 3.11:
Lagt til DX_1, DX_3, DX_6, DX_12, DG_010, DG_1, DG_6 og DG_12.

14. april 2008, versjon 3.12
Lagt til OCT_1, OCT_24, RT_01, RI, TAN_12, TAX_12.

14. mai 2008, versjon 3.12.1
Korrigert MDIR og MSPEED

16. februar 2009, versjon 3.12.2
Lagt til info om RR=0
16. oktober 2009, versjon 3.12.3
Presisert innholdet i CC1-4, HS1-4 og NS1-4

21. oktober 2009, versjon 3.13.0:

Lagt til DVR_02N og DVR_02X. Endret navnet DVRBDN/X til DVR_010N/X

11. desember 2009, versjon 3.14.0:

Lagt til E. Justert definisjonen av CC1-CC4.

20. mai 2010, versjon 3.14.2:

Endret navnet DM til DDM

14. juni 2010, versjon 3.15.0:

Lagt til DA og FA

kvalobs/kvalobs/kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode.txt · Last modified: 2010-06-14 07:07:55 by gabrielk