User Tools

Site Tools


yr:prosjekter_kartvisualisering

Kartvisualisering - samarbeid mellom yr.no, HALO og BarentsWatch

Møte 18.06.2012

På dette møtet ble det besluttet at vi søker å samarbeide tettere om visualisering av kartlag på bakgrunn av både kommunikasjonsfaglige- og tekniske hensyn (både ressursmessig og serverkapasitet ble nevnt). yr.no, HALO og BW bør koordinere seg.

Deltakere på møtet: Kristine Gjesdal, Roar Skålin, Jørn Kristiansen, Jan Ivar Pladsen, Audun Christoffersen, Kristin Goa, Eivind a martinsen, Mai-Linn Finstad, Morten Andreas Ødegaard Køltzow. Oppsummering finner du her: Sammarbeid om kartlag: yr og HALO

Følges opp med arbeidsmøte 27.06

På møtet gjennomgikk vi kartlagene som er utarbeidet for yr.no og diskuterte farger etc. Vi kom frem til at vi skal samordne oss om en “grunnpakke”, det er den “pakken” som skal være på yr.no og som skal være utgangspunktet i HALO. Denne “grunnpakken” må omfatte de mest brukte parametrene og den må bli tilgjengelig i DIANA, slik at også meteorologene kan benytte samnme “grunnpakke” dersom de skal lage materiale til informasjonspakker som media (og allmennheten via media) skal få tilgang til.

Behov for mer skreddersydde spesialtjenester må hvert enkelt prosjekt styre selv og så samarbeider vi der det er mulig. Når det gjelder mer “spesial-kartlag”, så blir det opp til IT å prioritere hvem som får hva og om det er gjennomførbart.

Møtet besluttet også å følge opp så fort som mulig med arbeidsmøte nr. 2. den 29.06

yr/prosjekter_kartvisualisering.txt · Last modified: 2012-08-01 08:35:58 by kristineg