tekna:start

TEKNAs etatsforening

Velkommen til hjemmesiden for etatsforeningen til TEKNA ved Meteorologisk institutt. TEKNA er med i hovedsammenslutningen Akademikerne.

Etatsforeningen møter i IDF og er med på påvirke prosesser som skjer ved instituttet.

For å kontakte styret send en epost til tekna.styret (alfakrøll met . no )

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • tekna/start.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)