User Tools

Site Tools


kvalobs:kvalobs

Kvalobs dokumentasjon

A.A DRIFTSDOKUMENTASJON METADATA

Manuelle metadata

Semiauto metadata

Automatiske metadata: checks_auto og station_param_auto

Utsjekking av kvoss_intern:

git clone git@gitlab.met.no:kvalobs/kvoss_intern.git

Pathen for station_param er: kvoss_intern/kvmeta/station_param/station_param_auto
Pathen for checks er: kvoss_intern/kvmeta/checks/checks_auto

Annet

A.B DRIFTSDOKUMENTASJON OBSERVASJONSDATA

B. SYSTEMDOKUMENTASJON FOR KVALOBSAUTOMATEN

C. METADATA

D. KVALOBS-KONTROLLENES INNHOLD

E. QC1 UTVIKLING OG TESTING AV ALGORITMER MED TILHØRENDE METADATA

F. APPLIKASJONENE

Dette er en oversikt over applikasjoner som kommunisererer direkte mot kvalobs-automaten

Disse skal finnes på menylinjen (under 'Meteorologisk Institutt') på de fleste av arbeidsstasjonene.

G. BRUKERSYSTEMER

Dette er systemer som mottar data i fra kvalobs-automaten

H. FEILRETTING OG VIDEREUTVIKLING AV KVALOBS

I. ARKIV

K. KAFKA

kvalobs/kvalobs.txt · Last modified: 2022-01-25 14:40:42 by terjeer