User Tools

Site Tools


diana:diana_smallpresentations

View page as slide show

Fimex i diana


 • Lesing av
  • NetCDF, ncml, OpenDAP, Felt, Grib 1&2, WDB, etc


Lisbeth Bergholt, Fimex-workshop 2012-02-14

Begresninger

 • diana kan bare vise felt som har
  • regulært grid
  • definert projeksjon
 • Hvis projeksjonen mangler i en NetCDF-fil, så bruk ncml

Hvordan bruke fimex i diana

NetCDF

<FIELD_FILES>
m=NetCDF-model t=fimex format=netcdf f=/path/filename.nc
</FIELD_FILES>

Grib

<FIELD_FILES>
m=grib-model t=fimex format=grib f=/path/filename.grb \
config=/usr/share/fimex/cdmGribReaderConfig.xml
</FIELD_FILES>

Det er ikke lenger nødvendig å definere plot

 • Alle felt på filen dukker opp uansett
  • Inkludert bergnede felt fra <FIELD_COMPUTE>
 • Definer plot hvis:
  • Plottet bruker flere felt, f.eks vind-plot
  • Man vil endre navn i dialogen
  • Man vil sette defaultverdier

Beregnede parametre

<FIELD_COMPUTE>
air_pressure_at_sea_level_hpa =divide(air_pressure_at_sea_level ,100)
</FIELD_COMPUTE>
 • Alle funksjoner er tilgjengelige som før
 • Argumentene er:
  • variable_name eller standard_name ( air_pressure_at_sea_level:standard_name)
  • navn definert tidligere i FIELD_COMPUTE
<FIELD_COMPUTE>
air_pressure_at_sea_level_hpa = equivalent_to(air_pressure_at_sea_level:unit=hectopascal)
</FIELD_COMPUTE>

Feltgrupper

<FIELD_GROUPS>

name=Bakke group=xcyc__time_
name=Bakke group=rlonrlat___time
name=Parameterfelt group=rlonrlat__

</FIELD_GROUPS>

Vertikalkoordinater

<FIELD_VERTICAL_COORDINATES>

name=pressure vc_type=pressure levelsuffix=hpa derivedzaxis=flightlevel 

name=k_ vc_type=hybrid levelprefix=E. 

name=theta vc_type=isentropic levelsuffix=K 

name=depth vc_type=oceandepth levelsuffix=m

</FIELD_VERTICAL_COORDINATES>
air_temperature=tk.plevel_th(air_potential_temperature)

Definere plot

<FIELD_PLOT>
field=MSLP
   colour=blue linetype=solid linewidth=1 line.interval=5. unit=hectopascal
   plot=CONTOUR(air_pressure_at_sea_level:standard_name)
end.field

field=WIND
   colour=red 
   plot=WIND(x_wind,y_wind )
end.field

</FIELD_PLOT>

I plottedefininsjoner brukes variabelnavn, standard_name, eller navn definert i FIELD_COMPUTE

EPS og andre akser

 • Hver variabel kan ha:
  • XY-akser
  • T-akse (eller referansetid-akse og offset)
  • Z-akse
  • Ekstra-akse (eps, sannsynlighet, percentiler, etc)
 • Ingen spesiell håndtering av middelverdier og standardavvik foreløpig

Nye muligheter i feltdialogen

 • Referansetid
  • Brukes av WDB
  • Krever at filene åpnes for å finne referansetid, for tregt
 • Velge plottetype
 • Velge presisjon (Value plot, grid value)

Kommer:

 • Valg av enhet (celsius/kelvin)
 • Symbolplot

Plottestrengen

Gammel syntaks:

FIELD HIRLAM.8KM.00 VIND.10M  ...

Ny syntaks:

FIELD model=Ph12_WDB reftime=2012-02-13T00:00:00 plot=MSLP unit=hectopascal ...
FIELD model=Ph12_WDB refhour=00 refoffset=-2 parameter=air_pressure_at_sea_level unit=hectopascal ...

</code>

Videre arbeid

 • Vise felt med irregulære grid
 • Skrive felt
 • Bruke fimex i feltediteringen
 • Fjerne den gamle feltinnlesningen
 • Bruke fimex også til å lese rasterbilder
diana/diana_smallpresentations.txt · Last modified: 2012-02-17 15:34:07 by lisbethb