snoskred:varsling:sunndalen_trollheimen

Trollheimen

Skoggrense: 3-400 moh nord i regionen. 500m Surnadal. 600m Sunndalsøra. ca 1000m indre strøk.
Høyeste fjell: 1985 moh (Storskrymten)

Først og fremst forskjell mellom indre og ytre deler av regionen. Les mer om dette her

Vind i fjellet: Storhornet ligger sentralt i regionen og er ganske representativ, men kan gi litt vel mye vind noen ganger. Snøheim og Hjerkinn ligger i indre strøk rett sør for regionen.
Nedbør: Oppdal viser generelt for lite nedbør (vindutsatt?). Ångardsvatnet mindre utsatt for vind. Innerdalen og Storlidalen som ligger skjermet/lavlandet, fungerer bedre

Plassering: 1550 moh, litt vest for Oppdal
Observerer: Temperatur og vind.

Storhornet, 1550moh

Plassering: 405 moh, nordøst for Sunndalsøra.
Observerer: Nedbør (time), temperatur og snødybde.

Innerdalen, 405moh

Plassering: 618 moh, helt øst i regionen.
Observerer: Nedbør (time), temperatur og vind.

Oppdal, 618moh

Plassering: 450 moh, nord i regionen.
Observerer: Nedbør (døgn), temperatur og vind.

Tågdalen, 450moh

Plassering: 680 moh, sørøst i regionen.
Observerer: Nedbør, temperatur og vind.

Drivdalen, 680moh

Plassering: 6 moh, sørvest i regionen.
Observerer: Nedbør (døgn), temperatur og vind.

Sunndalsøra, 6 moh

Plassering: 1475 moh. Langt sør i regionen.
Observerer: Temperatur, snødybde og vind.

Snøheim, 1475moh

Plassering: 1012 moh. Like utenfor regionsgrensa, sørøst for regionen.
Observerer: Nedbør, temperatur, snødybde og vind.

Hjerkinn, 1012moh

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • snoskred/varsling/sunndalen_trollheimen.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)