snoskred:varsling:indre_sogn

Indre Sogn

Skoggrense: 800-1000 moh, høyest mot øst
Høyeste fjell: 2406 moh (Storen)

Generelt store lokale forskjeller i vær i denne regionen. Særlig stor forskjell mellom sør og nord for Sognefjorden. Les mer om dette her

Vind i fjellet: Sprøttegbu er bra, av og til er Sognefjellet også bra.
Nedbør: Anestølen og Sprøttegbu mest representative. Skisenter i Hodlekve og Heggmyrane har automatiske snødybdemåling

Plassering: 497 moh.
Observerer: Temperatur og vind.

Sogndal, 497moh

Plassering: 1585 moh. Jostedalen
Observerer: Temperatur, vind.

Spørteggbu, 1585moh

Plassering: 243 moh. Jostedalen
Observerer: Temperatur, nedbør (time) og snødjupn.

Breheimsenteret, 243moh

Plassering: 1413 moh.
Observerer: Temperatur og vind.

Sognefjellhytta, 1413moh

Plassering: 3 moh.
Observerer: Nedbør (time), vind og temperatur.

Fjærland, 3moh

Plassering: 45 moh.
Observerer: Nedbør (time) og temperatur.

Njøs, 45moh

Plassering: 2 moh. Lengst nordvest i regionen.
Observerer: Nedbør (time) og temperatur.

Lærdal, 2moh

Plassering: 2062 moh.
Observerer: Temperatur.

Fanaråki, 2062moh

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • snoskred/varsling/indre_sogn.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)