snoskred:varsling:sunnfjord

Indre Fjordane

Skoggrense: 600-700 moh
Høyeste fjell: 1957 moh (Høgste Breakulen)
Løsneområder: Ytre deler av regionen: 800-1200moh. Indre deler: 1300-1700moh

Noe forkjeller både mellom østlige og vestlige deler av regionen og nord/sør. Les mer om dette her

Vind i fjellet: Trolldalsegga og Kvamsfjellet.
Nedbør: Stryn og Haukedal har timesnedbør. SVV har også mange nedbørsmålere med timesnedbør.

Plassering: 1020 moh. Langt nord i regionen, i nærheten av Nordfjordeid.
Observerer: Temperatur og vind.

Trolldalsegga, 1020moh

Plassering: 980 moh. Midt i regionen, litt øst for Førde
Observerer: Temperatur og vind.

Kvamsfjellet, 980moh

Plassering: 208 moh.
Observerer: Nedbør (time), snødybde, temperatur og vind.

Stryn, 208moh

Plassering: 311 moh.
Observerer: Nedbør (time), snødybde og temperatur.

Haukedalen, 311moh

Plassering: 321 moh.
Observerer: Temperatur og vind.

Førde lufthavn, 321moh

Plassering: 51 moh.
Observerer: Nedbør (døgn), snødybde, temperatur og vind.

Sandane, 51moh

Plassering: 60 moh.
Observerer: Temperatur og vind.

Sandane lufthavn, 60moh

Plassering: 715 moh. Vest for regionen, litt nord for Florø
Observerer: Temperatur og vind.

Myklebustfjellet, 715moh

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • snoskred/varsling/sunnfjord.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)