snoskred:varsling:romsdalen_eresfjord

Romsdal

Skoggrense: Ytre deler av regionen ca 5-600 moh. Indre deler 6-800m
Høyeste fjell: Høyeste fjell: 1999 moh (Puttegga)
Løsneområder: Romsdalshalvøya har ikke løsneområder over 1000 moh. Sjelden løsneområder over 1300 selv i Romsdal. Noen naturlig utløste skred for eksempel i Romsdalen og Eikesdalen opp mot 1800 moh, men de er sjelden et problem for infrastruktur eller friluftsliv.

Først og fremst forskjell mellom indre og ytre deler av regionen. Les mer om dette her

Plassering: 1294 moh, ca midt i regionen.
Observerer: Temperatur og vind.

Mannen, 1294 moh

Plassering: 990 moh, langt nordvest i regionen.
Observerer: Temperatur og vind.

Reinsfjellet, 990moh

Plassering: 67 moh, ca midt i regionen.
Observerer: Nedbør (time), temperatur og vind.

Marstein, 67moh

Plassering: 625 moh. Litt vest for regionen, i Sunnmøre.
Observerer: Temperatur og vind.

Lebergsfjellet, 625moh

Plassering: 4 moh.
Observerer: Nedbør (time), temperatur.

Åndalsnes, 4moh

Plassering: 579 moh. Litt utenfor regionen, i sørøst.
Observerer: Nedbør (time), temperatur og vind.

Bjorli, 579moh

Vind i fjellet: Mannen og Reinsfjellet. Lebergsfjellet like vest for regionen.
Nedbør:

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • snoskred/varsling/romsdalen_eresfjord.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)