User Tools

Site Tools


snoskred:varsling:indre_sogn

Indre Sogn

Skoggrense: 800-1000 moh, høyest mot øst
Høyeste fjell: 2406 moh (Storen)

Lokalt vær

Generelt store lokale forskjeller i vær i denne regionen. Særlig stor forskjell mellom sør og nord for Sognefjorden. Les mer om dette her

Værstasjoner

Vind i fjellet: Sprøttegbu er bra, av og til er Sognefjellet også bra.
Nedbør: Anestølen og Sprøttegbu mest representative. Skisenter i Hodlekve og Heggmyrane har automatiske snødybdemåling

NB: “Siste 30 døgn”-figuren tar ikke med nedbøren siste 24 timer.

Sogndal lufthavn målestasjon

Plassering: 497 moh.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell.

Sogndal, 497moh Sogndal, 497moh

Spørteggbu målestasjon

Plassering: 1585 moh. Jostedalen
Observerer: Temperatur, vind. Tabell.

Spørteggbu, 1585moh Spørteggbu, 1585moh

Breheimsenteret målestasjon

Plassering: 243 moh. Jostedalen
Observerer: Temperatur, nedbør (time) og snødjupn. Tabell.

Breheimsenteret, 243moh Breheimsenteret, 243moh

Sognefjellhytta målestasjon

Plassering: 1413 moh.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell

Sognefjellhytta, 1413moh Sognefjellhytta, 1413moh

Fjærland målestasjon

Plassering: 3 moh.
Observerer: Nedbør (time), vind og temperatur. Tabell

Fjærland, 3moh Fjærland, 3moh

Njøs målestasjon

Plassering: 45 moh.
Observerer: Nedbør (time) og temperatur. Tabell

Njøs, 45moh Njøs, 45moh

Lærdal målestasjon

Plassering: 2 moh. Lengst nordvest i regionen.
Observerer: Nedbør (time) og temperatur. Tabell

Lærdal, 2moh lærdal, 2moh

Fanaråki målestasjon

Plassering: 2062 moh.
Observerer: Temperatur. Tabell

Fanaråki, 2062moh Fanaråki, 2062moh

Kart

Indre_Sogn.png

snoskred/varsling/indre_sogn.txt · Last modified: 2019-11-12 11:35:26 by havardt