snoskred:varsling:indre_sogn

Indre Sogn

Skoggrense: 800-1000 moh, høyest mot øst
Høyeste fjell: 2406 moh (Storen)

Generelt store lokale forskjeller i vær i denne regionen. Særlig stor forskjell mellom sør og nord for Sognefjorden. Les mer om dette her

Vind i fjellet: Spørttegbu er bra, av og til er Sognefjellet også bra.
Nedbør: Anestølen og Sprøttegbu mest representative. Skisenter i Hodlekve og Heggmyrane har automatiske snødybdemåling

Spørteggbu, 1585moh

Sognefjellhytta, 1413moh

Filefjell, 956moh

Sogndal lufthavn, 497moh

Plassering: 243 moh. Jostedalen
Observerer: Temperatur, nedbør (time) og snødjupn.

Breheimsenteret, 243moh

Plassering: 3 moh.
Observerer: Nedbør (time), vind og temperatur.

Fjærland, 3moh

Plassering: 45 moh.
Observerer: Nedbør (time) og temperatur.

Njøs, 45moh

Plassering: 2 moh. Lengst nordvest i regionen.
Observerer: Nedbør (time) og temperatur.

Lærdal, 2moh

Sogndal, 497moh
Spørteggbu, 1585moh
Sognefjellhytta, 1413moh

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • snoskred/varsling/indre_sogn.txt
  • Last modified: 2022-10-14 02:17:52
  • by espenbg