snoskred:lokalt_vaer:indre_sogn

Skoggrense: 800-1000, høyest mot øst
Høyeste fjell: 2406 moh (Storen)
Løsneområder: Over skog, 800-1700

Mest brukte skiterreng: Sogndalsdalen og Jostedalen, høgder mellom 400-1400
Mest brukte skuterterreng: Ein del ulovlig i Sogndalsdalen, mot Leikanger

Nedbør

* Sogndalsdalen, Fjærland, Jostedalen får mykje nedbør

* Sør for Sognefjorden får mindre mengder snø, gjelder Kaupangerområdet. Området aust for Lusterfjorden får også mindre snømengder.

* Generelt tørt i indre/østre strøk av regionen. Årdal – Lærdal - Aurland

* Mest nedbør kjem på vind frå SV, ein del restar frå SØ. Jostedalen får kanskje litt meir på Ø enn f.eks Sogndalsdalen.

* Kanskje Fjærlandsområdet får meir på NV som skvett over breeane. Fjærland, Sogndalsdalen og Jostedalen får mykje meir snø enn områda sør for Sognefjorden, og dels aust for Lustrafjorden.

* Ofte mindre nedbør enn meldt på austleg vindretning.

Vind

* Store henteområder for vindtransport av snø i området rundt breane i vest, og høgfjellsterreng aust i regionen

* Typisk sterk vind frå vest, men ein del problem ved vind fra Aust. * Stort sett meir vind når det er rett fra Vest enn SV, ,en kanskje meir nedbør når vinden kjem frå SV enn fra V.

* Få punkt på yr som gir reel vind i området. Typisk eit par punkt langs fjorden, eller høgaste fjellpunkt.

* Ofte ein del ganger mindre fjellvind enn meldt. Store lokale forskjellar.

Temperatur

* Kjølig innerst i Jostedalen, og nær bre. Sogndalsdalen meir midt i mellom. Mildt i Balestrand/Leikanger. Generelt mildt nærmare fjord. Lite kjennskap til forskjeller sør for Sognefjorden og indre strøk

* Ved fint vær, kaldare i indre strøk enn ved fjorden.

* Leikangerområdet er generelt varmere

* Vedvarende svake lag har generelt større utbredelse i indre strøk.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • snoskred/lokalt_vaer/indre_sogn.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)