User Tools

Site Tools


snoskred:varsling:hemsedalsfjella

Hemsedalsfjella

Skoggrense: ca 1000moh
Høyeste fjell: 1920m (Høgeloft)
Observatører: Jørgen Aamodt (90078131), Rune Abrahamsen (41126321). Obsturbeskrivelse

Regionen har innlandsklima og får relativt lite nedbør. Mest nedbør på vind fra SØ. Værskillet mellom øst og vest går over Hemsedalsfjellet, så den nordvestligste delen av regionen (Lærdal) får gjerne nedbør på andre vindretninger enn resten.

Hemsedal (Høllekølten) målestasjon

Plassering: 807 moh, ca midt i regionen.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell. Det blir også observert nedbør og snødybde like i nærheten.

Hemsedal, 807moh Hemsedal, 807moh

Filefjell målestasjon

Plassering: 956 moh, helt nord i regionen.
Observerer: Timesverdier av nedbør, snødybde, temperatur og vind. Tabell

Filefjell, 956moh Filefjell, 956moh

Nesbyen målestasjon

Plassering: 166 moh.
Observerer: Timesverdier av nedbør, snødybde, temperatur og vind. Tabell

Nesbyen, 166moh Nesbyen, 166moh

Åbjørsbråten målestasjon

Plassering: 639 moh. Langt øst i regionen, på Valdres-sida av Golsfjellet.
Observerer: Nedbør (døgn) , snødybde, temperatur og vind. Tabell

Åbjørsbråten, 639moh Åbjørsbråten, 639moh

Lærdal målestasjon

Plassering: 2 moh. Lengst nordvest i regionen.
Observerer: Nedbør (time) og temperatur. Tabell

Lærdal, 2moh lærdal, 2moh

Andre målestasjoner


Kart

hemsedalsfjella.png

snoskred/varsling/hemsedalsfjella.txt · Last modified: 2014-02-10 13:54:13 by havardt