User Tools

Site Tools


snoskred:varsling:harstad

Harstad

Skoggrense: 3-400 moh
Høyeste fjell: 1452 moh (Rivtind)
Observatør: Pål Brotdkorp (91684432) og Magnus Lindor Strand (45254104)

Regionen har for det meste fjord- og innlandsklima.

Harstad målestasjon

Plassering: 45 moh.
Observerer: Nedbør (døgn), temperatur og vind. Tabell

Harstad, 45moh Harstad, 45moh

Evenes lufthavn målestasjon

Plassering: 26 moh.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell

Evenes, 26moh Evenes, 26moh

Andre målestasjoner

SVV har en del stasjoner i regionen, men ikke tilgjengelig på nettet enda..

  • Snødybde:
  • Nedbør:
  • Temperatur: Tennevikvatn (40moh).
  • Vind: Avinor har en vindmåler på 425moh ved Evenes.


Kart

harstad.png

snoskred/varsling/harstad.txt · Last modified: 2013-09-05 08:09:25 by havardt