snoskred:varsling:finnmarkskysten

Skoggrense: Ytre strøk: 0 moh, Indre strøk: 1-200 moh
Løsneområder: Det er betydelig mindre bratt terreng i denne regionen enn naboregionen. Løsneområdene ved veg er relativt lave, ofte mellom 50-200moh. Temperatur og nedbør er derfor som regel likt i løsneområdene som nede ved veg. De store henteflatene i denne regionen medfører at skredtypen som dominerer her ute er ferske fokksnøflak. Skredene er ikke veldig store, men pga bratte fjellsider og lave løsneområder vil selv små skred nå veien.
Høyeste fjell: 1140 moh (Ćohkaràśśa)

Store lokale forskjeller i været i denne regionen. Les mer om dette her

Vind i fjellet: MET har ingen vindobservasjoner i fjellet i denne regionen. SVV har en stasjon på Store Reinoksevatn (328moh)
Nedbør: Mehamn og Honningsvåg har timesnedbør (+ en del SVV-stasjoner). Ingen nedbørobservasjoner i den sørligste delen av regionen

Honningsvåg lufthavn

Plassering: 13 moh. Nord i regionen.
Stasjonen måler temperatur, nedbør, snødybde og vind. Observasjoner siste 30 dager

Mehamn Lufthavn

Plassering: 13 moh. Nordøst i regionen.
Stasjonen måler temperatur og vind. Observasjoner siste 30 dager


Banak lufthavn

Plassering: 5 moh.
Stasjonen måler temperatur og vind. Observasjoner siste 30 dager

Alta, 3moh

Olderjord målestasjon

Plassering: 50 moh.
Stasjonen måler nedbør og snødybde. Observasjoner siste 30 dager

Hammerfest, 81moh

Lebesby målestasjon

Plassering: 18 moh.
Observerer: Stasjonen måler nedbør og snødybde. Observasjoner siste 30 dager


Andre målestasjoner

  • Snødybde:
  • Nedbør:
  • Temperatur:
  • Vind:


This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • snoskred/varsling/finnmarkskysten.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)