snoskred:lokalt_vaer:finnmarkskysten

Tregrensen er lav og skogen tynn – den kan vel i praksis defineres som 0 moh mange steder.

Værforholdene kan være svært forskjellige innad i regionen, avhengig av vindretninger og værtype. Generelt gir vind fra NV-N-NØ snø og bygevær, hovedsakelig i ytre deler. Men særlig på vind fra rett nord vil bygene følge fjorden helt inn til Lakselv. Sørlig vind kan gi litt nedbør i søndre del av regionen (ikke mye om vinteren).

Området innover Porsangerfjorden har generelt et roligere og mer stabilt klima. Klimaet her er relativt tørt med bare ca 500mm nedbør i året og mest nedbør på sommer og høst. Det er betydelig tørrere innerst i Porsangerfjorden enn lengre nord i Børselv og Lebesby.

Veg: For vegnettet sin del er det vær fra V-NV som gir størst skredfare og siktproblemer. Snøen kommer inn fra sjøen ved nordlig vær og ofte sammen med sterk vind. Vegen ligger i Ø-SØ-lig eksponering slik at V-NV er veldig ugunstig for vegen. Lokale forskjeller er det også da veien svinger seg litt inn og ut fjorder nordover.  Terrenget har relativt flatt og lavt relief med noen få topper rundt 600m, ellers ligger det lavere enn dette. 

Terreng i regionen: det er betydelig mindre bratt terreng i denne regionen enn naboregionen. Løsneområdene ved veg er relativt lave, ofte mellom 50-200moh. Temperatur og nedbør er derfor som regel likt i løsneområdene som nede ved veg.

De store henteflatene i denne regionen medfører at skredtypen som dominerer her ute er ferske fokksnøflak. Skredene er ikke veldig store, men pga bratte fjellsider og lave løsneområder vil selv små skred nå veien.

Sørlig vindretning er sjeldent er stort problem hva angår skred (mot vei), da de fleste skreområder ligger i V-S eksponering og på grunn av at snøen som kommer med NV ofte blåses ned i le-heng, men det hender at sørlig skaper problemer bla. ved vesterpollen (rett før nordkapptunnelen), skipsfjorden utenfor Honningsvåg, mot Kamøyvær, mellom Mehamnelv bru og Oksfjorden og ved Hopseidet. Disse skredområdene krever at det finnes løs snø i terrenget for transport ut i nordvendte le-heng.

Skredstørrelsene i denne regionen er kanskje er mindre en mange andre steder (pga lavt relieff), men at utbredelsen på mindre skred muligens kan være større (pga hente-flater og småkupert terreng), og at vi dermed for det meste er på venstre side av ADAM-matrisen.

Presentasjon om værforhold i regionen

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • snoskred/lokalt_vaer/finnmarkskysten.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)