snoskred:lokalt_vaer:hallingdal

Mest brukt terreng: Områdene omkring Hemsedal. Noe skuterkjøring i Ål, men ikke mye generelt i regionen.

Nedbør

 • Vindretning fra SØ gir mest nedbør i hele regionen.
 • Men lengst vest kan det komme mye nedbør ved kraftig vestavær. Generelt kommer det mest nedbør vest i regionen, mot grenser til Hardagner, Voss og Indre Sogn. Gradvis mindre nedbør østover. Dette på grunn av av vestlig vind dominerer de fleste vintre.
 • Det er ingen tydelige værskiller innad i regionen.

Vind

 • Vestlig vindretning (SV-NV) gir sterkest vind i hele regionen, men grensetraktene mot vest er ekstra utsatt for kraftig vestavind.
 • Det er en del viddeområder og store flater som produserer store henteområder for vindtransportert snø. Gjelder hele regionen.

Temperatur

 • Jevnt, kaldt innlandsklima
 • Føhnvind fra vest kan gi store lokale temperaturforskjeller lengst vest i regionen. Inversjon er også vanlig og gir store temperaturforskjeller.
 • Det er vanlig med vedvarende svake lag i hele regionen på grunn av generelt tynbt snødekke og lave temperaturer.

Vanskelig å vurdere lokale forhold i randsonene av regionen i vest.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • snoskred/lokalt_vaer/hallingdal.txt
 • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
 • (external edit)