User Tools

Site Tools


snoskred:lokalt_vaer:svartisen

Lokale værforhold i Svartisen

Geografi

  • Skoggrense: 400-500moh
  • Løsneområder: 600-1200moh
  • Store “henteområder” for vindtransport av snø: Ja, feks Svartisen og Saltfjellet

Nedbør

  • Svartisen er et markant værskille, ellers er det ingen tydelige nedbørskiller i regionen.
  • Lurøy får mest nedbør, Saltdalen får minst, så det er store forskjeller.
  • Mest nevør kommer ved vestavær (SV-NV)

Vind

  • Saltenfjorden (bodø) får mye vind på vind av østlig retning,
  • Ved solide høytrykk over Russland får vi sterk østavind,
  • Ved lavtrykk ute i havet blir det vestavind

Temperatur

  • Temperaturforskjeller hovedsakelig mellom kyst og innland.
snoskred/lokalt_vaer/svartisen.txt · Last modified: 2019-11-12 11:10:42 by havardt