snoskred:lokalt_vaer:tromso

Geografi

 • Skoggrensa ligger på 200-300m, lite variasjon.
 • Det meste av løsneområder ligger på 300-800m.
 • Høyeste fjell: 1238 moh (Tromsdalstind)
 • Mest brukte skiterreng er østlige deler av Kvaløya, særlig Kattfjordeidet.
 • Mest brukte skuterterreng er på Vannøya.

Nedbør

 • Ingen markante værskiller i denne regionen.
 • Generelt er det mindre snø helt ytterst på kysten (på de ytterste øyene).
 • Ellers ingen faste forskjeller i nedbørmengde, men bygevær kan gi lokale forskjeller fra gang til gang.
 • Mest snø kommer ved bygevær og vind fra V-N. Nordlige del av regionen kan også få nedbør ved bygevær fra NØ.
 • Vind fra SV gir ofte mildvær og regn.
 • Vind fra Ø-SØ gir som regel oppholdsvær.
 • Ikke uvanlig at det kommer mindre nedbør enn meldt.

Vind

 • Mye av regionen har bratte/alpine fjell og lite “henteområder” for vindtransport av snø. Men østlig del av regionen (Tromsø fastland) har mer av dette.
 • Fralandsvind (Ø-SØ) kan variere en del lokalt hvor den tar og ikke, men dette kan også variere fra gang til gang.
 • Kraftig vind kan forekomme fra alle vindretninger, men SØ-SV-NV er nok mest vanlig.

Temperatur

 • Innland på Malangen og bakside Tromsdalstind kan være betydelig kaldere enn resten av regionen. Ytterst på kysten er det gjerne varmere.
 • Høytrykk i øst og klarvær kan gi store lokale temperaturforskjeller.
 • Vedvarende svake lag forekommer generelt i hele regionen.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • snoskred/lokalt_vaer/tromso.txt
 • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
 • (external edit)