User Tools

Site Tools


snoskred:varsling:lyngsalpan_tamok

Lyngen

Skoggrense: 200-400m.
Høyeste fjell: 1834m (Jiehkkevarri).
NB: “Siste 30 døgn”-figuren tar ikke med nedbøren siste 24 timer.

Lokalt vær

Regionen er ofte et værskille. Ved vestlig vind blir det gjerne mye nedbør på vestsiden, mens østsiden er relativt tørr. Regionen har for det meste fjordklima, men helt nord er det tilnærmet kystklima. Relativt mange breer i regionen. Les mer om lokale værforhold her

Gjerdelvdalen målestasjon

Plassering: 670 moh, ca midt i regionen.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell.

Gjerdelvdalen, 670moh Gjerdelvdalen, 670moh

Lenangsstraumen målestasjon

Plassering: 48 moh, Nordvest i regionen.
Observerer: Nedbør (time), temperatur og snødybde. Tabell

Lenangsstraumen, 48moh Lenangsstraumen, 48moh

Nordnesfjellet målestasjon

Plassering: 700 moh, litt øst for regionen.
Observerer: Nedbør (time), snødybde, temperatur og vind. Tabell

Nordnesfjellet, 700moh Nordnesfjellet, 700moh

Andre målestasjoner


Kart

Lyngen.png

snoskred/varsling/lyngsalpan_tamok.txt · Last modified: 2019-11-16 13:17:15 by havardt