User Tools

Site Tools


snoskred:varsling:balsfjord

Balsfjord

Skoggrense: 3-400 moh
Høyeste fjell: 1404 moh (Hamperokken)
Observatør: Håvard Thorset (90019469), Tore Vassbø, Ida Fossli, Andreas Persson
NB: “Siste 30 døgn”-figuren tar ikke med nedbøren siste 24 timer.

Mortenhalsskolten målestasjon

Plassering: 740 moh.
Observerer: Vind og temperatur.

Mortenhalsskolten, 740moh

Pålfinnmoen målestasjon

Plassering: 124 moh.
Observerer: Nedbør (time), temperatur og snødybde. Tabell

Pålfinnmoen, 124moh Pålfinnmoen, 124moh

Test målestasjon

Plassering: 3 moh. Nordvest i regionen
Observerer: Nedbør (time) og temperatur. Tabell

meteogram

Webkamera, Lavangsdalen

Observasjoner

  • Snødybde: NNSO: Sjursnes og Breivikeidet. SVV: Henrikstind (1166moh).
  • Nedbør:
  • Temperatur: SVV: Henrikstind
  • Vind:

SVV har stasjon i Lavangsdalen og på Heia, men observasjoner derifra er foreløbig ikke tilgjengelig.

Kart

balsfjord.png

snoskred/varsling/balsfjord.txt · Last modified: 2019-04-23 12:43:59 by havardt