snoskred:lokalt_vaer:indre_fjordane

Skoggrense: 600-700 moh
Høyeste fjell: 1957 moh (Høgste Breakulen)
Løsneområder: Ytre deler av regionen: 800-1200moh. Indre deler: 1300-1700moh

Mest brukt skiterreng: Områdene rundt Jølstravannet, i Angedalen, rundt Gloppefjorden, på Strynefjellet (vårparten), rundt Stryn hele året.

Nedbør

 • NV gir snøbyger, særlig i nordlige deler av regionen.
 • SV gir mest nedbør i sørlige deler av regionen.
 • NØ-SØ gir stort sett oppholdsvær.
 • Generelt mer nedbør i vest enn øst i regionen.
 • Hyen/ Ålfoten har mer nedbør enn resten av regionen.
 • Værskille mellom vestenden og østenden av Jølstravannet (mest nedbør på vestenden)
 • Værskille mellom Hyen og Sandane (mest nedbør i Hyen på SV/V, mest nedbør i Sandane på NV)
 • Nordlige deler: Mest nedbør på NV
 • Sørlige deler: Mest nedbør på SV/V
 • Dersom det er meldt nedbør og østavær, stemmer dette ofte ikke.

Vind

 • Det er store “henteområder” for vindtransport av snø spesielt ved de store breene i østlige deler av regionen, men også en del avrundede fjell ellers i regionen.

Veger som er ekstra utsatt på enkelte vindretninger:

 • Hyevegen - SØ/Ø,
 • E39 ved Horindalsvannet - SØ,
 • Strynefjellvegen fra SØ til NV,
 • Oldedalen og Lodalen fra NØ til V,
 • Våtedalen - Ø og V,
 • Kjøsnesfjorden - NØ

Temperatur

 • Snøgrensa nord for Våtedalen er ofte på 400moh.
 • Temperatur rundt Jølstravannet styres delvis av om vannet er fryst eller ikke. Vannet ligger på 200moh.
 • I områdene rundt breene er det kjøligere.
 • Haukedal, Angedal og Naustdal har ofte lavere snøgrense enn ved Jølstravannet.
 • Vedvarende svake lag er mest utbredt i indre og høystliggende deler av regionen (feks Strynefjellet)
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • snoskred/lokalt_vaer/indre_fjordane.txt
 • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
 • (external edit)