User Tools

Site Tools


mtl:styremotereferater:start

Info fra sentralstyret

27.mai 2018

  • Lønnsoppgjøret 2018

Hovedtrekkene av årets lønnsoppgjør er som følger: Det gis et lønnstillegg til alle på 5100,- til og med lønnstrinn 47, og et tillegg på 1,25 prosent for de med lønnstrinn 48 og opp. Dette med virkning fra 1.mai I tillegg er det avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli.

Alle lønnsrammene er forbedret med at de to laveste lønnsrammealternativene er tatt bort, og to nye alternativer er lagt til på toppen. Dette gir lønnsøkning for de som er innplassert i alternativ 1 og 2.

Ubekvemstilleggene er hevet, noe som er særlig viktig for de som jobber i skift og turnus eller på morgen, kveld og helg. Taket på pensjonsgivende inntekt ble hevet fra 56.000 til 66.000 kroner.

Rammen for boliglån i Statens Pensjonskasse er økt fra 1,7 mill til 2,0 mill.

Forhandlingsresultatet vil bli lagt ut til uravstemning, og YS anbefaler medlemmene til å stemme for årets resultat.

Med vennlig hilsen Sentralstyret.

5.mars 2018

  • Reiseregninger og utlegg som skal refunderes i 2018 sendes til lindak@met.no. Scann originale kvitteringer, så slipper du å sende i posten, som kan ta en stund (og koster penger). Skal du sende i posten er adressen: Linda Kleppe, MTL, Meteorologisk institutt, Vervarslinga på Vestlandet, Postboks 7800, 5020 BERGEN.
  • På første arket skriver du adresse til og fra, når du reiste og når du kom hjem. Jeg trenger også kontonummer. KM-godtgjørelse er 3,50. Kostgodtgjørelse kan vi bruke, men dere kan gjerne levere kvittering på kjøpte måltider.

2.juni 2016

  • Da er endelig wiki-sidene oppe å gå. Vi vil gjerne høre hva dere synes om de! Innspill kan sendes på mail til MTL@met.no eller elint@met.no.
  • Vi er å finne på facebook! Lik oss gjerne. Dere kan også bli med i vår lukka medlemsside. Her vil det komme info fra sentralstyret og muligheter til å komme med innspill.
mtl/styremotereferater/start.txt · Last modified: 2018-05-29 13:21:39 by lindak