User Tools

Site Tools


mtl:om_mtl:start

MTL, Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening

En fagorganisasjon for alle ansatte ved Meteorologisk Institutt.

Vi er en selvstendig medlemsorganisasjon under STAFO, som igjen er tilknyttet YS.

For mer informasjon om STAFO og YS følg disse linkene:

Mer info om MTL kan du finne her: MTL
Vedtektene for MTL finner du her: Vedtekter

Hvem kan bli medlem?

Alle, så lenge de er tilknyttet Meteorologisk institutt!
Timebetalte eller direktør, i administrasjon eller på Jan Mayen, Bjørnøya eller Hopen, uansett bakgrunn.
Om du driver med IT, varsling eller forskning, eller har som oppgave å sørge for at Meteorologisk institutt fungerer bra.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem!

Sentralstyret i MTL 2022

 • Linda Kleppe Leder
 • Elin Tronvoll Nestleder
 • Hanne Beate Skattør Sekretær
 • Rune Skoglund Kasserer
 • Arne Barosen Sentralstyremedlem

Lokale tillitsvalgte

Blindern/VIO
 • Ingrid Sølvberg værvarslingsavdelingen
  • Bente Wahl vara
 • Erling Schjølberg IT-divisjonen
 • Gunnar Halvorsen Observasjons- og klimadivisjonen
  • Bjørn Henning Halvorsen vara
 • Kjetil Bjerk Adm.divisjonen
Tromsø/VNN
 • Jan Erik Killengreen
 • Signe Alvarstein Ishavstillitsvalgt
Bergen/VV
 • Gitte Flesland
Bardufoss
 • Tore Lefdal
Ørland
 • Espen Karlsen

Meteorologiske observatører i bistilling blir ivaretatt av sentralstyret.

mtl/om_mtl/start.txt · Last modified: 2022-05-12 11:48:04 by elint