User Tools

Site Tools


mtl:om_mtl:start

MTL, Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening

En fagorganisasjon for alle ansatte ved Meteorologisk Institutt.

Vi er en selvstendig medlemsorganisasjon under STAFO, som igjen er tilknyttet YS.

For mer informasjon om STAFO og YS følg disse linkene:

Vedtektene for MTL finner du her: Vedtekter

Hvem kan bli medlem?

Alle, så lenge de er tilknyttet meteorologisk institutt!
Timebetalte eller direktør, i administrasjon eller på Jan Mayen, Bjørnøya eller Hopen, uansett bakgrunn.
Om du driver med IT, varsling eller forskning, eller bare har som oppgave å sørge for at Meteorologisk institutt fungerer bra.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem!

Sentralstyret i MTL 2018

 • Rune Skoglund Leder
 • Andreas Rusten Hanssen Nestleder
 • Kjetil Bjerk Sekretær
 • Linda Kleppe Kasserer
 • Bente Wahl Sentralstyremedlem

Lokale tillitsvalgte

Blindern/VA
 • Ingrid Sølvberg værvarslingsavdelingen
  • Bente Wahl 1.vara
 • Christian Thoresen IT-divisjonen
  • Per Erik Dalset 1.vara
 • Avd for klimatjenester
  • 1.vara
 • Gunnar HalvorsenAvd for observasjonstjenester
  • Gunvor Kristiansen1.vara
 • Kjetil Bjerk Adm.divisjonen
  • 1.vara
Tromsø/VNN
 • Elisabeth Dahl
  • Jan Erik Killengreen1.vara
 • Signe Alvarstein Ishavstillitsvalgt
Bergen/VV
 • Vibekke Mæland
  • Hallvard Larsen 1.vara
Bardufoss
 • Tore Lefdal
  • Terje Slagstad vara
Bodø
 • Andreas Rusten Hansen
  • Sivert Dørum vara
Ørland
 • Haldis Kirkbak
  • Lillian Drilen 1.vara

Meteorologiske observatører i bistilling blir ivaretatt av sentralstyret.

mtl/om_mtl/start.txt · Last modified: 2018-12-13 15:53:43 by lindak