User Tools

Site Tools


mtl:kurs:start

Kurstilbud i STAFO

STAFO holder flere gode kurs, fortrinnsvis for tillitsvalgte, men også for øvrige medlemmer.
Kursene er såkalte modulkurs, der hver modul består av ulike tema omkring arbeidsliv og organisajonsarbeid.

Modulkursene er som følger
Modul 1: Organisering av arbeidslivet, rollen som tillitsvalgt og rekruttering
Modul 2: Forhandlinger
Modul 3: Lov- og avtaleverk
Modul 4: Når arbeidsforholdet endrer seg
Modul 5: Media, lobby og påvirkningskompetanse

Gode tillitsvalgte er en av de viktigste ressursene i MTL. For å bli trygge tillitsvalgte er kunnskap en viktig faktor. Vi har derfor som mål at det på alle STAFOs kurs skal være deltakere fra MTL! Kanskje er det du som deltar på neste STAFO-kurs?

BesøkSTAFOs side for mer informasjon

Nyttig info

Her er noen nyttige linker til lover og regler for arbeidslivet:

Personalhåndboken for meteorologisk institutt

Hovedavtalen i staten 2015
Hovedtariffavtalen i staten 2014

Tjenestemannsloven
Arbeidsmiljøloven
Ferieloven

Håndbok for arbeidskonflikt i staten
Streikehåndbok YS Stat

Anbefaler også å teste ut compendia som en finner på medlemsidene til STAFO. En må logge inn med brukernavn og passord for å bruke siden, dette får en ved å sende mail til post@stafo.no

mtl/kurs/start.txt · Last modified: 2016-05-03 08:16:34 by elint