User Tools

Site Tools


mtl:kurs:start

Kurstilbud i STAFO

STAFO holder kurs på bestilling fra medlemsorganisasjonene om en rekke forskjellige temaer.
I tillegg har STAFO en samarbeidsavtale med YS-forbundet Parat.

Ved ledig kapasitet vil man som STAFO medlem kunne delta på kurs Parat tilbyr - se kursoversikt her.
Meld interesse til kursansvarlig i STAFO, se STAFOs sider for mer informasjon.

Det er mulig å søke om stipend fra MTL til kurs eller videreutdanning. Ta kontakt med sentralstyret for mer informasjon.

Nyttig info

Her er noen nyttige linker til lover og regler for arbeidslivet:

Personalhåndboken for meteorologisk institutt

Hovedavtalen i staten 2015
Hovedtariffavtalen i staten 2014

Tjenestemannsloven
Arbeidsmiljøloven
Ferieloven

Håndbok for arbeidskonflikt i staten
Streikehåndbok YS Stat

Anbefaler også å teste ut compendia som en finner på medlemsidene til STAFO. En må logge inn med brukernavn og passord for å bruke siden, dette får en ved å sende mail til post@stafo.no

mtl/kurs/start.txt · Last modified: 2022-05-11 15:22:28 by hannebs