idrettslaget:arsmote_2023

 1. Åpning
 2. Godkjenning av de stemmeberettige
 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og foretningsorden
 4. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
 5. Behandling av årsmeldinger fra styret og gruppene
 6. Godkjenning av regnskap
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Godkjenning av budsjett
 9. Innkomne forslag
 10. Valg
 11. Avslutning
 1. Åpning
 2. Godkjenning av de stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og foretningsorden
 4. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av budsjett
 6. Innkomne forslag til saker
 7. Valg
 8. Avslutning

Saksliste

 1. Organisere medlemsrabatt på SiO
 2. Delvis sponsing av sauna
 3. Redusere sponset sum til volleyball
 4. Be om økt tilskudd fra instituttet
 5. Velge yoga-instruktør blant forslag fra Benedicte Angell
 • Foreslått økt fra 200 kr til 300 kr
 • Se saksliste ekstraordinært årsmøte

Valgkomiteens forslag til styre og revisorer

Styrets forslag til valgkomite: Elin Lundstad og Karianne Ødemark

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • idrettslaget/arsmote_2023.txt
 • Last modified: 2024-03-22 16:19:26
 • by ketilt