User Tools

Site Tools


idrettslaget:innebandy

Kontakt Henning Kristiansen på e-mail henningk@met.no hvis du vil være med.

Vi har fra høsten 2015 inngått ett samarbeid med FBI - Forskningsinstituttenes bedriftsidrettslag.

Vi trener sammen med dem på Idrettshøyskolen onsdager i tidsrommet 19:30 - 21

idrettslaget/innebandy.txt · Last modified: 2020-01-22 11:56:54 by kjetilb