User Tools

Site Tools


idrettslaget:fotball

Fotball

I sommerhalvåret spiller vi five-a-side fotball på gresset utenfor hovedbygningen hver torsdag fra kl. 15:00. Påmelding

Gruppeleder: Kjetil Bjerk (e-mail: kjetilb@met.no) Tlf. 98494674

idrettslaget/fotball.txt · Last modified: 2019-09-11 12:06:40 by svenaa