User Tools

Site Tools


idrettslaget:fotball

Fotball

I sommerhalvåret spiller vi five-a-side fotball på gresset utenfor hovedbygningen hver torsdag fra kl. 15:00. Påmelding

Gruppeleder: Yngve Øen (Tlf. 3032)

idrettslaget/fotball.txt · Last modified: 2018-05-31 09:50:29 by kjetilb