User Tools

Site Tools


snoskred:varsling:sunnmore

Sunnmøre

Skoggrense: Fra 0 lengst ute ved kysten til 800+ moh i innlandet. Gradient mot innlandet med lokale variasjoner.
Høyeste fjell: 1982 moh (Karitinden)

Lokalt vær

Først og fremst forskjell mellom indre og ytre deler av regionen. Les mer om dette her

Værstasjoner

Vind i fjellet: Roaldshornet og Eitrefjell gir generelt et godt bilde av vinden. Åkerneset er ofte sterkt påvirket av Synnylvsfjorden og kan gi helt annen vindretning enn den dominerende.
Nedbør: Værstasjoner høyt i fjellet gir generelt et godt bilde av vær, for eksempel Roaldshornet og Eitrefjell.

NB: “Siste 30 døgn”-figuren tar ikke med nedbøren siste 24 timer.

Eitrefjell målestasjon

Plassering: 690 moh.
Observerer: Nedbør (time), temperatur, snødybde og vind Tabell.

Eitrefjell, 690moh Eitrefjell, 690moh

Roaldshornet målestasjon

Plassering: 1050 moh. Nord i regionen.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell.

Roaldshornet, 1050moh Roaldshornet, 1050moh

Lebergsfjellet målestasjon

Plassering: 625 moh. Nord i regionen.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell.

Lebergsfjellet, 625moh Lebergsfjellet, 625moh

Åkerneset målestasjon

Plassering: 900 moh.
Observerer: Nedbør, temperatur, vind og snødybde. Tabell.

Åkerneset, 900moh Åkerneset, 900moh

Tafjord målestasjon

Plassering: 11 moh. Langt nordøst i regionen
Observerer: Nedbør (time), temperatur og vind. Tabell

Tafjord, 11moh Tafjord, 11moh

Fiskåbygd målestasjon

Plassering: 41 moh. Langt vest i regionen.
Observerer: Nedbør (døgn), temperatur, vind og snødybde. Tabell

Fiskåbygd, 41moh Fiskåbygd, 41moh

Ørsta-Volda lufthavn målestasjon

Plassering: 74 moh.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell

Ørsta-Volda lufthamn, 74moh Ørsta-Volda lufthamn, 74moh

Andre målestasjoner

  • Vind: Ørsta (SVV), Flåskjær (SVV), Strynefjell v/kvitenova (SVV).


Kart

Sunnmore.png

snoskred/varsling/sunnmore.txt · Last modified: 2019-11-12 11:34:57 by havardt