User Tools

Site Tools


snoskred:varsling:sunnfjord

Indre Fjordane

Skoggrense: 600-700 moh
Høyeste fjell: 1957 moh (Høgste Breakulen)
Løsneområder: Ytre deler av regionen: 800-1200moh. Indre deler: 1300-1700moh

Lokalt vær

Noe forkjeller både mellom østlige og vestlige deler av regionen og nord/sør. Les mer om dette her

Værstasjoner

Vind i fjellet: Trolldalsegga og Kvamsfjellet.
Nedbør: Stryn og Haukedal har timesnedbør. SVV har også mange nedbørsmålere med timesnedbør.

NB: “Siste 30 døgn”-figuren tar ikke med nedbøren siste 24 timer.


Trolldalsegga målestasjon

Plassering: 1020 moh. Langt nord i regionen, i nærheten av Nordfjordeid.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell

Trolldalsegga, 1020moh Trolldalsegga, 1020moh

Kvamsfjellet målestasjon

Plassering: 980 moh. Midt i regionen, litt øst for Førde
Observerer: Temperatur og vind. Tabell.

Kvamsfjellet, 980moh Kvamsfjellet, 980moh

Stryn (Kroken) målestasjon

Plassering: 208 moh.
Observerer: Nedbør (time), snødybde, temperatur og vind. Tabell.

Stryn, 208moh Stryn, 208moh

Haukedalen målestasjon

Plassering: 311 moh.
Observerer: Nedbør (time), snødybde og temperatur. Tabell.

Haukedalen, 311moh Haukedalen, 311moh

Førde lufthavn målestasjon

Plassering: 321 moh.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell

Førde lufthavn, 321moh Førde lufthavn, 321moh

Sandane målestasjon

Plassering: 51 moh.
Observerer: Nedbør (døgn), snødybde, temperatur og vind. Tabell.

Sandane, 51moh Sandane, 51moh

Sandane lufthavn målestasjon

Plassering: 60 moh.
Observerer: Temperatur og vind. Tabell

Sandane lufthavn, 60moh Sandane lufthavn, 60moh

Myklebustfjellet målestasjon

Plassering: 715 moh. Vest for regionen, litt nord for Florø
Observerer: Temperatur og vind. Tabell.

Myklebustfjellet, 715moh Myklebustfjellet, 715moh

Kart

Indre_Fjordane.png

snoskred/varsling/sunnfjord.txt · Last modified: 2019-11-12 11:35:13 by havardt