MTL, Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening

En fagorganisasjon for alle ansatte ved Meteorologisk Institutt.

Vi er en selvstendig medlemsorganisasjon under STAFO, som igjen er tilknyttet YS.

For mer informasjon om STAFO og YS følg disse linkene:

Mer info om MTL kan du finne her: MTL
Vedtektene for MTL finner du her: Vedtekter

Alle, så lenge de er tilknyttet Meteorologisk institutt!
Timebetalte eller direktør, i administrasjon eller på Jan Mayen, Bjørnøya eller Hopen, uansett bakgrunn.
Om du driver med IT, varsling eller forskning, eller har som oppgave å sørge for at Meteorologisk institutt fungerer bra.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem!

 • Linda Kleppe Leder
 • Erling Schjølberg Nestleder
 • Hanne Beate Skattør Sekretær
 • Arne Barosen Kasserer
 • Tore Lefdal Sentralstyremedlem
Blindern/VIO
 • Ingrid Sølvberg værvarslingsavdelingen
  • Bente Wahl vara
 • Henning Kristiansen IT-divisjonen
  • Erling Schjølberg vara
 • Gunnar Halvorsen Observasjons- og klimadivisjonen
  • Bjørn Henning Halvorsen vara
 • Kjetil Bjerk Adm.divisjonen
Tromsø/VNN
 • Jan Erik Killengreen
 • Andreas Rusten Hanssen vara
Bergen/VV
 • Gitte Flesland
Bardufoss
 • Tore Lefdal
 • Pål Martin Hansen vara
Ørland
 • Espen Karlsen

Meteorologiske observatører i bistilling blir ivaretatt av sentralstyret.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
 • mtl/om_mtl/start.txt
 • Last modified: 2023-03-30 11:25:20
 • by hannebs