Kurstilbud i STAFO

STAFO holder kurs på bestilling fra medlemsorganisasjonene om en rekke forskjellige temaer.
I tillegg har STAFO en samarbeidsavtale med YS-forbundet Parat.

Ved ledig kapasitet vil man som STAFO medlem kunne delta på kurs Parat tilbyr - se kursoversikt her.
Meld interesse til kursansvarlig i STAFO, se STAFOs sider for mer informasjon.

Det er mulig å søke om stipend fra MTL til kurs eller videreutdanning. Ta kontakt med sentralstyret for mer informasjon.

Nyttig info

Her er noen nyttige linker til lover og regler for arbeidslivet:

Personalhåndboken for meteorologisk institutt

Hovedavtalen i staten 2015
Hovedtariffavtalen i staten 2014

Tjenestemannsloven
Arbeidsmiljøloven
Ferieloven

Håndbok for arbeidskonflikt i staten
Streikehåndbok YS Stat

Anbefaler også å teste ut compendia som en finner på medlemsidene til STAFO. En må logge inn med brukernavn og passord for å bruke siden, dette får en ved å sende mail til post@stafo.no

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • mtl/kurs/start.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)