Yoga på MET

Sted: Kantina i Tallhall
Tid: Torsdag 15.00-16.00
Varighet: 1 time
Trener: Iris Straume
Pris: Gratis
Type trening: Yoga på MET Asctanga-move
Booking - Google: kantine_booking
Kontaktperson: Mai-Linn Finstad Svehagen

Yoga

Yoga beskrives som «et svært mangfoldig fenomen. Tross mangfoldet er det likevel noen fellesnevnere. Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær og mental aktivitet faller til ro og til syvende og sist opphører. Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon, og å oppnå stillhet og uforanderlighet.

Yoga har i det seneste årene fått en renessanse i vesten som en ikke-religiøs disiplin for personlig utvikling. Ordet yoga kommer fra sanskrit og har ulike betydninger. En betydning av ordet er å spenne for (som med et seletøy).

Det finnes flere ulike retninger innen yoga. Klassisk yoga, hatha-yoga, asthanga-yoga m.fl.

Betydningen av begrepet yoga kan defineres på tre ulike nivå: den generelle betydningen frelsesvei, den spesielle betydningen: «en kombinasjon av meditasjon og bestemte kroppsstillinger, pusteøvelser og lignende», og den snevreste betydningen: som «ett av de seks ortodokse filosofiske systemene i hinduismen», kodifisert i Yogasutra.

“Når de fem sanseorganene og sinnet er stilnet, og intellektet er ubevegelig, har han nådd den høyeste tilstand.”

En person som utøver yoga kalles på sanskrit en yogi.

På Blest

Vi har hatt flere forskjellige yogainstruktører, bl.a. fra Oslo YogaOslo Yoga De siste 2-3 årene har vi hatt tidligere ansatt Iris Straume som vår instruktør.

Hun jobber i dag fast ved HiYoga på Majorstua. HiYoga

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • idrettslaget/yoga.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)