User Tools

Site Tools


idrettslaget:tia

Trening i arbeidstiden

Ansatte ved Meteorologisk Institutt har mulighet til å ta en 1 time av arbeidstiden i uken til trim. Dette er et tilbud som har vart siden 2007. Trimmen må tilpasses egen arbeidsdag. Dette betyr at du for eksempel kan gå deg en halvtimes tur to ganger i uken, ta en time på Domus atletica/Spenst/Elexia eller en times joggetur når det måtte passe deg i ditt arbeid. Trimmen i arbeidstiden må utføres etter at du har stemplet inn og før du stempler ut.

hjerte2.jpghjerte1.jpg

Rundskriv nr. 9/2012 som omhandler trening i arbeidstiden kan leses her

Registrering/oversikt

Vi i bedriftidrettslaget oppfordrer brukere av tilbudet til å registrere seg på lister. På hovedhuset finnes dette i resepsjonen og på FOU henges det opp. Registreringen gjøres for at:

  • sentralbord/andre skal ha en viss oversikt over hvor folk er
  • en ønsker informasjon om hvor mange som bruker tilbudet.

Spørsmål

Generelle spørsmål angående organisering av tid o.l. kan stilles til personalavdelingen.

idrettslaget/tia.txt · Last modified: 2013-02-14 20:02:57 by runel