Trening i arbeidstiden

Ansatte ved Meteorologisk Institutt har mulighet til å ta en 1 time av arbeidstiden i uken til trim. Dette er et tilbud som har vart siden 2007. Trimmen må tilpasses egen arbeidsdag. Dette betyr at du for eksempel kan gå deg en halvtimes tur to ganger i uken, ta en time på Domus atletica/Spenst/Elexia eller en times joggetur når det måtte passe deg i ditt arbeid. Trimmen i arbeidstiden må utføres etter at du har stemplet inn og før du stempler ut.

Rundskriv nr. 9/2012 som omhandler trening i arbeidstiden kan leses her

Vi i bedriftidrettslaget oppfordrer brukere av tilbudet til å registrere seg på lister. På hovedhuset finnes dette i resepsjonen og på FOU henges det opp. Registreringen gjøres for at:

  • sentralbord/andre skal ha en viss oversikt over hvor folk er
  • en ønsker informasjon om hvor mange som bruker tilbudet.

Generelle spørsmål angående organisering av tid o.l. kan stilles til personalavdelingen.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • idrettslaget/tia.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)