idrettslaget:medlemsskap_i_meteorologen

Medlemsskap, innmelding

Medlemskontingenten er kr. 300,- per år.

Kontingenten vippses til nr #15525. Send en mail til til bedriftsidrettslaget@met.no hvor du skriver (f.eks): “Jeg vil bli medlem i bedriftsidrettslaget.

Det finnes flere fordeler med å være medlem av Bedriftsidrettslaget Meteorologen:

  • Prisen for å delta på ulike arrangementer i regi av idrettslaget er mindre, som f.eks. inngangsprisen til den årlige skifesten.
  • Du vil som medlem sørge for at det er mulig å opprettholde det fine aktivitetstilbudet på instituttet. Vi trenger interesse blant de ansatte for å kunne fortsette med aktiviteter i de faste treningsgruppene, samt alle de ulike arrangementene som idrettslaget har gjennom året.

I 2022 har Bedriftsidrettslaget Meteorologen 90 medlemmer. Medlemskap i Bedriftsidrettslaget Meteorologen og deltagelse i aktivitetene er en veldig fin måte å bli kjent med andre kolleger på.

Bedriftsidrettslaget er helt avhengig av ansattes bidrag og interesse. Styret sine 7 medlemmer samt gruppelederne er i hovedsak de som bidrar til faste treninger og sosiale sammenkomster, men aktivitetsnivået er svært avhengig av oppslutningen. Derfor oppfordres alle til å betale medlemskontingenten, samt delta på så mange arrangementer som mulig.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • idrettslaget/medlemsskap_i_meteorologen.txt
  • Last modified: 2024-06-05 10:29:49
  • by svenaa