User Tools

Site Tools


idrettslaget:medlemsskap_i_meteorologen

Medlemsskap, innmelding

Medlemskontingenten er kr. 200,- per år.

Kontingenten trekkes i lønn. Send en mail til kjetil.bjerk@met.no hvor du skriver (f.eks): “Jeg vil bli medlem i bedriftsidrettslaget, trekk kontingenten på neste lønn”. Kontingenten vil deretter også bli trukket i lønn på februar lønningene påfølgende år inntil medlemskapet sies opp.

Det finnes flere fordeler med å være medlem av Bedriftsidrettslaget Meteorologen:

  • Prisen for å delta på ulike arrangementer i regi av idrettslaget er mindre, som f.eks. inngangsprisen til den årlige skifesten.
  • Du vil som medlem sørge for at det er mulig å opprettholde det fine aktivitetstilbudet på instituttet. Vi trenger interesse blant de ansatte for å kunne fortsette med aktiviteter i de faste treningsgruppene, samt alle de ulike arrangementene som idrettslaget har gjennom året.

I 2021 har Bedriftsidrettslaget Meteorologen 90 medlemmer. Medlemskap i Bedriftsidrettslaget Meteorologen og deltagelse i aktivitetene er en veldig fin måte å bli kjent med andre kolleger på.

Bedriftsidrettslaget er helt avhengig av ansattes bidrag og interesse. Styret sine 7 medlemmer samt gruppelederne er i hovedsak de som bidrar til faste treninger og sosiale sammenkomster, men aktivitetsnivået er svært avhengig av oppslutningen. Derfor oppfordres alle til å betale medlemskontingenten, samt delta på så mange arrangementer som mulig.

idrettslaget/medlemsskap_i_meteorologen.txt · Last modified: 2021-09-03 12:55:06 by kjetilb