User Tools

Site Tools


idrettslaget:en_kort_presentasjon_av_meteorologen

Bedriftsidrettslaget Meteorologen

Bedriftsidrettslaget Meteorologen ble stiftet i 1969. Laget er tilsluttet Norges idrettsforbund gjennom Norges Bedriftidrettsforbund og Oslo Bedriftidrettskrets (OBIK)

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former for alle som har sitt virke på Meteorologisk institutt. Per juli 2019 er det 94 betalende medlemmer i Meteorologen.

De hovedaktivitetene som Meteorologen arrangerer er volleyball, fotball, innebandy, yoga, bootcamp, orientering, sjakk og “sykle til jobben aksjon”. Av arrangementer som organiseres er det skidag med skifest, Holmenkollstafett, sommerdag og sykkeltur i Nordmarka.

Vi i styret håper at flest mulig på Meteorologisk institutt ønsker å delta på aktivitetene og arrangementene som blir arrangert.

Velkommen !!

Organisasjonsnr: 995 436 159. Bankkontonr: 1600.13.28682.

idrettslaget/en_kort_presentasjon_av_meteorologen.txt · Last modified: 2019-07-25 08:44:57 by kjetilb