idrettslaget:en_kort_presentasjon_av_meteorologen

Bedriftsidrettslaget Meteorologen

Bedriftsidrettslaget Meteorologen ble stiftet i 1969. Laget er tilsluttet Norges idrettsforbund gjennom Norges Bedriftidrettsforbund og Oslo Bedriftidrettskrets (OBIK)

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former for alle som har sitt virke på Meteorologisk institutt. Per september 2021 er det 90 betalende medlemmer i Meteorologen.

De hovedaktivitetene som Meteorologen arrangerer er volleyball, fotball, innebandy, yoga, bootcamp, orientering, sjakk og “sykle til jobben aksjon”. Av arrangementer som organiseres er det skidag med skifest, Holmenkollstafett, sommerdag og sykkeltur i Nordmarka.

Vi i styret håper at flest mulig på Meteorologisk institutt ønsker å delta på aktivitetene og arrangementene som blir arrangert.

Velkommen !!

Organisasjonsnr: 995 436 159. Bankkontonr: 1600.13.28682.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • idrettslaget/en_kort_presentasjon_av_meteorologen.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)