User Tools

Site Tools


idrettslaget:arsmote_2018

Årsmøte i Meteorologen

Torsdag 8. mars kl 13:30-15:00 i Bruun

Ågenda

  1. Åpning
  2. Godkjenning av de stemmeberettige
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og foretningsorden
  4. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
  5. Behandling av årsmeldinger fra styret og gruppene
  6. Godkjenning av regnskap
  7. Godkjenning av budsjett
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. Avslutning

Årsrapporter

Regnskap og revisorrapport

Budsjett

Valgkomiteens forslag

idrettslaget/arsmote_2018.txt · Last modified: 2018-03-05 14:41:04 by janih