User Tools

Site Tools


idrettslaget:sjakk

Sjakk-kveld hver 1. og 3. onsdagen i måneden (Med unntak av juli og august) Kl. 16 i mingle-området i 3.etg. i hovedbygget.

Alle er hjertelig velkommen til å komme og ha det hyggelig med litt sjakkspilling.

Om du føler at du er litt 'grønn' eller 'rusten', spiller ingen rolle.

I tillegg til å spille vanlig sjakk, går vi gjerne gjennom litt undervisning og oppfrisking, som kan innebære øvelser, oppgaver mm. - gjerne tilpasset den enkelte.

Gruppeleder: Bjørn Nordin (tlf 3262)

idrettslaget/sjakk.txt · Last modified: 2016-01-19 10:23:49 by kjetilb