idrettslaget:sjakk

Sjakk-kveld hver 1. og 3. onsdagen i måneden (Med unntak av juli og august) Kl. 16 i mingle-området i 3.etg. i hovedbygget.

Alle er hjertelig velkommen til å komme og ha det hyggelig med litt sjakkspilling.

Om du føler at du er litt 'grønn' eller 'rusten', spiller ingen rolle.

I tillegg til å spille vanlig sjakk, går vi gjerne gjennom litt undervisning og oppfrisking, som kan innebære øvelser, oppgaver mm. - gjerne tilpasset den enkelte.

Gruppeleder: Ole Vignes ole.vignes@met.no

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • idrettslaget/sjakk.txt
  • Last modified: 2022-05-31 09:29:32
  • (external edit)