User Tools

Site Tools


idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014

Årsmøte i Bedriftidrettslaget Meteorologen 2014

 • Tid: Torsdag 20. februar 2014, kl: 14:00 → 15:30.
 • Sted: Møterommet Hesselberg i Tallhall ved Meteorologisk Institutt.
 • Info: Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret innen tirsdag 6. februar 2014

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 4. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 5. Behandle bedriftidrettslagets årsmelding og gruppeårsmeldinger
 6. Behandle bedriftidrettslagets regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag og saker
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Vedta bedriftidrettslagets budsjett
 10. Foreta valg
  • Leder, Kasserer, Sekretær og Styremedlem 2
  • Varamedlem
  • 2 revisorer
  • Valgkomitè for neste årsmøte.
 11. Avslutning

Dokumenter

Innkomne Forslag

 • Ingen innkomne forslag.
idrettslaget/dokumenter/arsmote_2014.txt · Last modified: 2014-02-21 07:49:49 by runel