idrettslaget:dagens_styre

Dagens styre

Leder Sven-Arne Alm Epost til Sven-Arne 90996298
Nestleder Mai-Linn Finstad Svehagen Epost til Mai-Linn 41004321
Kasserer Kjetil Bjerk Epost til Kjetil 98494674
Sekretær Ketil Tunheim Epost til Ketil 41402243
Styremedlem 1 Trond Hetland Epost til Trond 45289863
Styremedlem 2 Henning Kristiansen Epost til Henning 46424535
Styremedlem 3 Julia Lutz Epost til Julia 94121057
Varamedlem Tone Braadland Husebye Epost til Tone 95779029
RevisorPer Helmer Skaali
RevisorKari Løkensgard Hoel
ValgkomiteKarianne Ødemark
ValgkomiteElin Lundstad
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
  • idrettslaget/dagens_styre.txt
  • Last modified: 2024-05-08 15:12:51
  • by ketilt